Informacje prasowe

Wraz z końcem 2019 roku Solver, spółka zależna DahliaMatic, pomyślnie zakończyła projekt realizowany w ULMA Construccion Polska S.A. Wdrożenie trwające od kwietnia 2019 roku miało na celu wsparcie procesów planowania, budżetowania oraz raportowania i realizowane było w oparciu o rozwiązanie polskiego producenta Bilander. Od ubiegłego roku Solver należy do grona...

9 grudnia DahliaMatic podpisało umowę na utrzymanie i rozwój systemu Oracle EBS w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kontrakt obowiązywać będzie przez 46 miesięcy. Oferta DahliaMatic została uznana za najkorzystniejszą i wybrana na drodze przetargu rozstrzygniętego w listopadzie bieżącego roku. Decyzją Krajowej Izby Odwoławczej odrzucone zostało odwołanie od jego wyniku,...

Kompleksowe wdrożenie systemu Microsoft Dynamics, realizowane przez zespół DahliaMatic rozpoczęło się w 2015 roku i obejmowało wszystkie kluczowe obszary funkcjonowania firmy: finanse i księgowość, kontroling, środki trwałe, zakupy, sprzedaż oraz kadry i płace. System uwzględniał również specyfikę wynikającą z zarządzania międzyfirmowego.  Prace podzielone zostały na trzy etapy definiujące i szczegółowo...

Jak zwiększyć korzyści biznesowe i wydajność operacyjną przedsiębiorstwa? Jak eksperci wykorzystują innowacje chmurowe do doskonalenia obsługi i sprawności biznesowej? Na te i wiele innych pytań odpowiedź poznali uczestnicy tegorocznego Oracle Modern Business Summit w Warszawie. Specjaliści z zakresu najnowszych technologii i ich wykorzystania między...

Wybór odpowiedniego systemu informatycznego wspierającego działalność przedsiębiorstwa jest nierozerwalnie związany ze specyfiką branży, w której funkcjonuje. Każdy sektor gospodarki posiada specyficzne uwarunkowania związane z charakterystyką działalności, co wpływa na oczekiwania względem rozwiązań IT. Powszechnym zjawiskiem, często dostrzeganym w firmach z branży budowlanej, jest korzystanie z...

W dniach 26-27 września 2019 odbyła się 25 edycja najstarszej i obecnie największej konferencji branży IT dla sektora publicznego. Wydarzenie adresowane do specjalistów z administracji publicznej, firm informatycznych, naukowców oraz podmiotów gospodarczych i społecznych bezpośrednio zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa co roku zrzesza kilkaset uczestników. To doskonała okazja do poruszenia...

Bez żadnych zewnętrznych systemów, całkowicie w systemie SAP przygotowaliśmy aplikacje – jako dodatek do standardu SAP. BLP Checker to gotowe rozwiązanie spełniające w pełni wymogi prawne opublikowane w rozporządzeniu Ministra Finansów, pozwalające dokonać weryfikacji kontrahenta wprost z systemu SAP. Funkcjonalność rozwiązania pozwala na: bezpośrednią komunikację systemu SAP z wykazem podatników...

System IFS Applications, rozwiązanie przeznaczone dla średnich i dużych firm wchodzące w zakres usług oferowanych przez DahliaMatic uzyskało w sierpniu 2019 roku rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Potwierdza ona, że możliwa jest taka konfiguracja systemu, by działał on zgodnie z polskimi przepisami. Daje to użytkownikom pewność, że rozwiązanie informatyczne usprawniające...

Jak spełnić ewoluujące potrzeby klientów i stworzyć wartość dla przedsiębiorstw przy użyciu aplikacji chmurowych Oracle? Odpowiedź na to i wiele innych pytań z zakresu wykorzystania najnowszych technologii w biznesie była przedmiotem rozmów podczas pierwszej edycji Oracle Cloud Application Partner Day w Gdyni. Wydarzenie zrzeszające przedstawicieli...

Konferencja IFS World Conference 2019 organizowana w dniach 7-10 października to już kolejna edycja wydarzenia przyciągającego klientów i partnerów z globalnego ekosystemu IFS. Do John B.Hynes Convention Center w Bostonie zjadą branżowi wizjonerzy, specjaliści IT gotowi na podejmowanie wyzwań, poznanie najnowszych technologii oraz ciekawi wartości...