Informacje prasowe

Wdrożenie systemu Asseco Softlab ERP w spółce H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A rozpoczęło się w styczniu 2019 roku po wykonanej przez zespół Klienta kompleksowej analizie rynku systemów ERP i wyborze optymalnej propozycji przedstawionej przez DahliaMatic. Projekt obejmuje modernizację i optymalizację procesów biznesowych Klienta i zakłada kompleksowe prace, nie...

Wraz z pomyślnym zakończeniem audytu przeprowadzonego przez specjalistów z firmy SAP na początku kwietnia, rozpoczęły się kolejne 2 lata partnerstwa DahliaMatic i SAP. W ramach audytu skontrolowana została infrastruktura techniczna oraz zgodność jej parametrów z wymaganiami SAP. Zrealizowano również szczegółowy przegląd narzędzi monitorujących pracę systemów Klientów...

DahliaMatic realizuje wdrożenie systemu ORACLE EBS oraz EOD w spółce Wipasz. Rozwiązanie ma zastąpić obecnie użytkowany autorski system klasy ERP w obszarze produkcji, magazynów i sprzedaży. Jego uruchomienie zaplanowano w połowie przyszłego roku. Umowa obejmuje wykonie usług wdrożeniowych, wytworzenie modyfikacji oraz techniczne wsparcie powdrożeniowe. Współpraca...

DahliaMatic na 15th Asseco Group Sales Coordination Meeting Spółka DahliaMatic już od 3 lat wchodzi w skład międzynarodowej Grupy Asseco, specjalizując się między innymi we wdrożeniach systemów ERP i BI. W tym roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w piętnastej edycji Asseco Group Sales Coordination Meeting zorganizowanej...

Tegoroczna konferencja SAP SAPPHIRE NOW zorganizowana w dniach 7-9 maja to już 30 edycja jednego z największych spotkań SAP na świecie. Wydarzenie zgromadziło ponad 30 tys. uczestników (ponad 1 000 000 obserwatorów śledziło je online). Wśród ekspertów z branży IT oraz liderów biznesu, którzy przybyli do Orlando...

DahliaMatic rozpoczęła współpracę z IFS – globalnym dostawcą oprogramowania dla przedsiębiorstw. Zawarta umowa zakłada między innymi stworzenie w DahliaMatic dedykowanego pionu biznesowego odpowiedzialnego za dostarczanie produktów IFS.
Umiejętność identyfikacji ryzyk oraz wdrażanie mechanizmów zapobiegających ich materializacji – to cechy, które decydują o fundamencie trwałości danej organizacji. Model trzech linii obrony jest niezbędny w przypadku określenia skutecznego zarządzania ryzykiem oraz efektywnej kontroli w organizacji. Pokazuje on, w jaki sposób
Jak wynika z raportu Global Risk Management Survey 2017, utrata reputacji oraz cyberprzestępczość – to zagrożenia, których obecnie najbardziej obawiają się przedsiębiorstwa. W jaki sposób więc działać, żeby zmniejszyć
DahliaMatic zaimplementuje system Asseco Softlab ERP w należącej do Skarbu Państwa spółce H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. Wdrożenie ma zautomatyzować i wspomóc pracę w najważniejszych obszarach działań