Pion Konsultingu ORACLE

Kompetencje

Dział aplikacji Oracle oraz Usług konsultingowych składa się z zespołu konsultantów Oracle, analityków biznesowych i programistów posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie. Jest to grupa, która potrafi nie tylko pracować, ale również elastycznie współpracować.

 

Niezależnie od problemu, jaki stawia przed nami sprzęt, klient, czy ograniczenie technologiczne, kreatywnie szukamy rozwiązania, nie odrzucając żadnego pomysłu. Dzięki temu możemy przygotowywać najlepsze projekty na miarę potrzeb i oczekiwań klienta. Pracownicy działu posiadają wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu aplikacji Oracle, a także specjalizują się w przeprowadzaniu analiz biznesowych oraz tworzeniu systemów dedykowanych.

Przeprowadzanie analiz biznesowych oraz
tworzeniu systemów dedykowanych.

Usługi

Doradztwo IT

Określenie potrzeb w obszarze IT, dobór sprzętu i oprogramowania, opracowanie strategii informatyzacji, przeprowadzanie oceny wykonalności projektów. W zakresie doradztwa IT zespół konsultantów opiera się na sprawdzonych metodologiach i doświadczeniu wypracowanemu poprzez realizację dotychczasowych analiz i projektów. Kluczem do sukcesu jest także ścisła współpraca z Klientem zapewniająca pełną kontrolę kierunku wybieranych dróg rozwoju.

Analiza biznesowa

Proces ten przygotowuje przedsiębiorstwa do budowy lub wprowadzenia złożonego systemu informatycznego. Podczas analizy biznesowej zespół konsultantów pracuje wspólnie z Klientem, aby zrozumieć w pełni zasady biznesowe w oparciu o które działa organizacja. W rezultacie możliwe jest określenie jakie środowisko aplikacyjno-sprzętowe jest w stanie podnieść efektywność działania organizacji oraz wspomóc bieżące funkcjonowanie obszarów poddanych analizie.

Tworzenie oprogramowania

Opracowanie rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta z uwzględnieniem specyfiki danej firmy, min.: wielkości, profilu działalności oraz sektora rynku w którym funkcjonuje. Kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji systemu, a także w trakcie utrzymania.

Wdrożenia

Wdrożenia systemów informatycznych w zakresie aplikacji Oracle (systemy klasy BI, EPM, ERP), systemów wydawniczych, systemów identyfikacji (ICMS) w sektorach: finansowym, administracji publicznej, a także przemysłu, handlu i usług.

Integracja systemów

Opracowywanie i wdrażanie interfejsów do współpracy pomiędzy systemami pochodzącymi od różnych dostawców, tworzenie strategii integracji różnych systemów teleinformatycznych, adaptacja istniejących systemów do nowych potrzeb użytkowników.