Pion Produkcji Oprogramowania

Kompetencje

Pion Produkcji Oprogramowania tworzy własne rozwiązania informatyczne, które ułatwiają polskim firmom prowadzenie i rozwój biznesu. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom umożliwiają przedsiębiorstwom wchodzenie na nowe rynki czy tworzenie nowych produktów – wspierają je podczas skomplikowanych przedsięwzięć czy przemian biznesowych.

 

DahliaMatic wszystkie projekty realizuje w oparciu o najnowsze trendy, takie jak Industry 4.0, Internet of Things, Big Data czy technologie mobilne. Najważniejsze linie produktów pionu to m.in. Elektroniczny Obieg Dokumentów, Platformy Zakupowe (PZP), zarządzanie ryzykiem, RODO, planowanie i raportowanie produkcji oraz logistyka.

 

Pion Produkcji Oprogramowania zajmuje się też integracją złożonych środowisk technicznych i systemowych oraz prowadzi kompleksowe wdrożenia rozwiązań IT. Tworzy dedykowane moduły, które uzupełniają duże systemy ERP o funkcjonalności w nich niedostępne lub wymagające odrębnego potraktowania z uwagi na krajowe specyfiki prawne lub organizacyjne. Wdrażane systemy opierają się głównie na technologiach portalowych i rozwiązaniach mobilnych.

 

Dzięki wysokim kompetencjom zespołu, w którego skład wchodzą doświadczeni programiści i konsultanci, DahliaMatic stale poszerza portfolio swoich produktów, wprowadzając co roku na rynek programistyczne nowości lub kolejne wersje własnych, autorskich rozwiązań.

Najważniejsze produkty

Kompleksowy system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem (GRC)

Moduły:

Risk Identyfication & Management System – moduł identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Zawiera także elementy zarządzania incydentami oraz pulpit wskaźnikowi KPI/KRI.

Audit Planning & Management System - moduł pozwalający na planowanie, przygotowanie, realizację, raportowanie audytów oraz kontroli wewnętrznej w oparciu o ocenę ryzyka.

Compliance Control - moduł wspierający kontrolę zgodności (compliance) funkcjonowania przedsiębiorstwa/jednostek organizacyjnych na poziomie norm, przepisów, regulacji wewnętrznych.

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD)

Realizuje zadania w obszarach finansowych (faktury zakupowe, sprzedażowe, zarządzania majątkiem, HR, samoobsługa pracownicza. System wspiera następujące elementy:

Identyfikacja dokumentów, w tym obsługa kodów kreskowych, klasyfikacji dokumentów.

Rejestracji i uzupełniania dokumentów.

Ścieżek akceptacji dla dokumentów.

System Bezpieczeństwa Produktowego (SDS)

Wspiera klasyfikację substancji i mieszanin, tworzenie kart charakterystyk (kart SDS), dystrybucję kart charakterystyk, śledzenie ruchów materiałów niebezpiecznych.

System eCommerce

Uniwersalny system pozwalający na budowę kanału sprzedaży elektronicznej, obsługi faktur elektronicznych, komunikacji z klientami i partnerami. System wspiera działanie na urządzeniach mobilnych.

System Raportowania Produkcji

Specjalizowany system pozwalający na raportowanie wielkości produkcji i zużyć materiałów, surowców, nośników energii na podstawie danych odczytowych z instalacji produkcyjnych do systemów klasy ERP.

System wizualizacji geograficznej

Moduł pozwalający na tworzenie elementów wizualizacji instalacji, dróg, wyposażenia.

Usługi

  • Tworzenie oprogramowania/rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji systemu, a także w trakcie utrzymania.
  • Wdrażanie systemów informatycznych w zakresie aplikacji opartych o platformę Microsoft SharePoint, Microsoft Dynamics CRM, SAPUI5/ SAP Fiori, aplikacje J2EE.
  • Realizacja integracji systemów klasy ERP, CRM, Sprzedaży, HR, Logistyki za pomocą platform integracyjnych min. SAP PI, WebSphere, Oracle Fusion.
  • Tworzenie modułów oprogramowania rozszerzających standardową funkcjonalność  systemów klasy ERP (elementy logistyki, kanały B2B, B2C, inne elementy wymagające rozszerzeń standardowych systemów).

Jesteśmy wszędzie tam,
gdzie technologia łączy się z biznesem.