Pion Technologiczny

Kompetencje

Dział Usług Technologicznych zatrudnia wysokiej klasy specjalistów tworzących oprogramowanie min. w technologiach .Net i Java.  Posiadamy zespoły realizujące pełny cykl wytwarzania oprogramowania począwszy od analizy procesów biznesowych, poprzez tworzenie projektów, oprogramowania oraz wdrożenia systemów. Oferujemy zarówno swoje własne produkty, jak również tworzymy dedykowane moduły uzupełniające funkcjonalność dużych systemów ERP o funkcjonalności tam niedostępne lub wymagające odrębnego potraktowania z uwagi na krajowe specyfiki prawne i/lub organizacyjne. Wdrażane systemy opierają się głównie o technologie portalowe i rozwiązania mobilne.

Najważniejsze produkty

Kompleksowy system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem (GRC)

Moduły:

Risk Identyfication & Management System – moduł identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Zawiera także elementy zarządzania incydentami oraz pulpit wskaźnikowi KPI/KRI.

Audit Planning & Management System - moduł pozwalający na planowanie, przygotowanie, realizację, raportowanie audytów oraz kontroli wewnętrznej w oparciu o ocenę ryzyka.

Compliance Control - moduł wspierający kontrolę zgodności (compliance) funkcjonowania przedsiębiorstwa/jednostek organizacyjnych na poziomie norm, przepisów, regulacji wewnętrznych.

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD)

Realizuje zadania w obszarach finansowych (faktury zakupowe, sprzedażowe, zarządzania majątkiem, HR, samoobsługa pracownicza. System wspiera następujące elementy:

Identyfikacja dokumentów, w tym obsługa kodów kreskowych, klasyfikacji dokumentów.

Rejestracji i uzupełniania dokumentów.

Ścieżek akceptacji dla dokumentów.

System Bezpieczeństwa Produktowego (SDS)

Wspiera klasyfikację substancji i mieszanin, tworzenie kart charakterystyk (kart SDS), dystrybucję kart charakterystyk, śledzenie ruchów materiałów niebezpiecznych.

System eCommerce

Uniwersalny system pozwalający na budowę kanału sprzedaży elektronicznej, obsługi faktur elektronicznych, komunikacji z klientami i partnerami. System wspiera działanie na urządzeniach mobilnych.

System Raportowania Produkcji

Specjalizowany system pozwalający na raportowanie wielkości produkcji i zużyć materiałów, surowców, nośników energii na podstawie danych odczytowych z instalacji produkcyjnych do systemów klasy ERP.

System wizualizacji geograficznej

Moduł pozwalający na tworzenie elementów wizualizacji instalacji, dróg, wyposażenia.

Usługi

  • Tworzenie oprogramowania/rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji systemu, a także w trakcie utrzymania.
  • Wdrażanie systemów informatycznych w zakresie aplikacji opartych o platformę Microsoft SharePoint, Microsoft Dynamics CRM, SAPUI5/ SAP Fiori, aplikacje J2EE.
  • Realizacja integracji systemów klasy ERP, CRM, Sprzedaży, HR, Logistyki za pomocą platform integracyjnych min. SAP PI, WebSphere, Oracle Fusion.
  • Tworzenie modułów oprogramowania rozszerzających standardową funkcjonalność  systemów klasy ERP (elementy logistyki, kanały B2B, B2C, inne elementy wymagające rozszerzeń standardowych systemów).

Jesteśmy wszędzie tam,
gdzie technologia łączy się z biznesem.