DahliaMatic wraz z Portalem PZP wygrywa przetarg dla UMCS

umcs_rektorat2014-e1542280134590
Informacje prasowe

DahliaMatic wraz z Portalem PZP wygrywa przetarg dla UMCS

DahliaMatic w konsorcjum z Portalem PZP wygrał ogłoszony przez UMCS w Lublinie przetarg na rozbudowę Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzenia Uczelnią. Głównym zadaniem nowego rozwiązania jest uporządkowanie oraz poprawa jakości pracy, zwiększenie efektywności i usprawnienie procesów zaopatrzenia i zakupów we wszystkich trybach zamówień publicznych. Umowa zakłada wdrożenie modułów zarządzania zasobami materiałowymi i zamówień publicznych oraz stworzenie elektronicznej platformy zakupowej. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Podstawowym założeniem wdrożenia jest poprawa – poprzez automatyzację i komputerowe wsparcie – pracy zespołów zaopatrzenia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Procesy pozyskiwania materiałów i usług, zarówno na potrzeby prowadzonych badań naukowych, jak i bieżącej eksploatacji będą obsługiwane przez zintegrowany system informatyczny. Zwiększy to z pewnością dynamikę prowadzonych prac, efektywność działania uczelni oraz wyeliminuje pojawiąjące się problemy komunikacyjne. System będzie również zgodny z aktualnymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz zintegrowany z funkcjonującymi już na uniwersytecie i rozwijanym od wielu lat Zintegrowanym Informatycznym Systemem Wspomagania Zarządzenia Uczelnią.

Naszym nadrzędnym celem jest to, żeby system miał możliwość dostosowywania się do ewentualnych zmian zachodzących w ustawie Prawo Zamówień Publicznych – mówi Maciej Piechocki z DahliaMatic, odpowiedzialny za realizację projektu. – Będzie miał opcję przeprowadzenia nieograniczonej liczby postępowań oraz szyfrowania komunikacji pomiędzy zamawiającym a innymi podmiotami.

DahliaMatic nad projektem pracuje od października br. Środowisko informatyczne uczelni jednak jest firmie doskonale znane.

– Z uczelnią współpracujemy już od wielu lat, jesteśmy i byliśmy odpowiedzialni za utrzymanie i rozwój systemu w obszarze finansów oraz kadr i płac. Obecny projekt to wdrożenie, a następnie utrzymanie modułów zamówień publicznych oraz gospodarki materiałowej w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzenia Uczelnią opartego na systemie SAP i bazie danych IBM DB2 – dodaje Mateusz Hoffmann, opiekun klienta z DahliaMatic. – Do tych zadań został oddelegowany 10-osobowy zespół pracowników DahliaMatic i Portalu PZP, który na UMCS wdroży, zintegruje i utrzyma także elektroniczną platformę zakupową.

Technologiczne innowacje nie tylko zapewnią znaczną poprawę wygody zarządzania uczelnią, ale też pozwolą władzom szkoły szczegółowo kontrolować wydatki. Dzięki temu znacząco zoptymalizowany zostanie proces zarządzania finansami uczelni.

Umowę na realizację projektu podpisano 9 października, w projekt po stronie konsorcjum zaangażowanych jest dziesięć osób, a czas jego realizacji został przewidziany na 25 miesięcy.

Przetarg prowadzony był w ramach projektu „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji oraz rozwój usług elektronicznych na UMCS w Lublinie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.