DahliaMatic zakończyło wdrożenie w Multimedia Polska S.A

Informacje prasowe

DahliaMatic zakończyło wdrożenie w Multimedia Polska S.A

Kompleksowe wdrożenie systemu Microsoft Dynamics, realizowane przez zespół DahliaMatic rozpoczęło się w 2015 roku i obejmowało wszystkie kluczowe obszary funkcjonowania firmy: finanse i księgowość, kontroling, środki trwałe, zakupy, sprzedaż oraz kadry i płace. System uwzględniał również specyfikę wynikającą z zarządzania międzyfirmowego.  Prace podzielone zostały na trzy etapy definiujące i szczegółowo określające zakres prac i harmonogram wdrożenia. Jego skalę pokazują statystyki. Podczas projektu stworzono ponad 1600 stron dokumentacji analitycznej oraz prawie 900 stron instrukcji użytkownika.

Multimedia Polska SA to czołowy ogólnopolski dostawca usług telekomunikacyjnych – telewizji cyfrowej, szybkiego Internetu stacjonarnego i mobilnego, a także telefonii stacjonarnej i mobilnej. Stały wzrost liczby klientów oraz zdobywanie nowych rynków poprzez rozwój organiczny wymaga od rozwiązań informatycznych maksymalnego wsparcia codziennych czynności i automatyzacji pracy setek użytkowników. 

Stanisław Krupa – Dyrektor Pionu Microsoft Dynamics w DahliaMatic

Wdrożony przez nas system jest odpowiedzią na sformułowane przez Klienta wymagania, a jego głównym celem jest wsparcie procesów we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. Podczas prac analitycznych oraz deweloperskich byliśmy skupieni na dostosowaniu funkcjonalności do indywidualnych potrzeb, pamiętając, że naszym priorytetem jest usprawnienie pracy użytkowników końcowych. – mówi Stanisław Krupa, Dyrektor Pionu Microsoft Dynamics w DahliaMatic. Realizacja projektu była dla nas dużym wyzwaniem. Mieliśmy szansę zdobyć bezcenne doświadczenie i wiedzę, które bez wątpienia wykorzystamy w przyszłości. Ciężka praca naszych ekspertów oraz ogromne zaangażowanie i wsparcie, jakie otrzymaliśmy od zespołu Klienta pozwoliło nam pomyślnie zakończyć wdrożenie i rozpocząć fazę utrzymania i rozwoju. – dodaje.

Wraz z zakończeniem wdrożenia rozpoczęła się kolejna faza współpracy z Multimedia Polska. W ramach utrzymania i rozwoju dedykowany zespół specjalistów odpowiedzialny będzie za codzienne wsparcie użytkowników w pracy z systemem i sprawne reagowanie na ewentualne błędy.

Kluczem do sukcesu projektu, poza wymienionym już  wyjątkowo dużym zaangażowaniem pracowników Multimedia Polska pod kierownictwem Krzysztofa Czai oraz ciężką pracą programistów i analityków DahliaMatic, był podział projektu na relatywnie krótkie etapy i podprojekty zakończone uruchomieniem produkcyjnym tzw. quick win. Dzięki temu zrealizowaliśmy metodami waterfallowe, klasyczne wdrożenie bardzo rozbudowanego systemu ERP. Udało się też obniżyć niemalże do zera ryzyko dryfowania wymagań biznesowych w czasie trwania zadania oraz utrzymać wysoki poziom motywacji połączonych zespołów – mówi Jacek Łańduch CIO Multimedia Polska S.A..