DahliaMatic, SAS Institute i Milliman zbudują Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka. Trwają prace w ramach najnowszego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

DahliaMatic, SAS Institute i Milliman zbudują Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka. Trwają prace w ramach najnowszego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

[:pl]Grafiki do artykułów-3[:]
Informacje prasowe

DahliaMatic, SAS Institute i Milliman zbudują Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka. Trwają prace w ramach najnowszego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Pod koniec czerwca ubiegłego roku podpisano umowę, w ramach której DahliaMatic zbuduje Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR) dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Oferta DahliaMatic została uznana za najbardziej korzystną i gwarantującą wytworzenie systemu zgodnie z warunkami określonymi przez UFG w SIWZ oraz wybrana w wyniku przeprowadzonego przez UFG przetargu.

Ułatwiony dostęp do danych

 Celem uruchomienia systemu eSCOR, zgodnie z wymaganiami UFG, jest przede wszystkim wyrównanie asymetrii informacji między ubezpieczonym, a zakładem ubezpieczeń w zakresie czynników wpływających na poziom ryzyka ubezpieczeniowego i pośrednio wysokość składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych. W praktyce oznacza to udostępnienie zakładom ubezpieczeń oceny ryzyka spowodowania wypadku ubezpieczeniowego przez klienta, będącej rynkowym punktem odniesienia w procesie oceny ryzyka, a klientom wyniku indywidualnej oceny tego ryzyka ze wskazaniem czynników wpływających na jej wysokość.

Przy współpracy z SAS Institute oraz Milliman, przy aktywnym wsparciu ze strony UFG, zaczęliśmy od opracowania modeli, które pozwalają na obliczenie oceny punktowej ryzyka. Wykorzystane zostały w tym celu metody statystyki aktuarialnej oraz ogromne zasoby danych w bazie OI UFG, w powiązaniu z rejestrami zewnętrznymi (takimi jak CEPiK, REGON). Sama baza OI UFG zawiera około 500 milionów rekordów, co stanowi ogromny potencjał informacyjny, który chcemy wykorzystać – mówi Klara Górska, Kierownik Projektu z DahliaMatic.

Sześć modułów, dziesiątki funkcjonalności

 Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka to kompleksowe rozwiązanie podzielone na sześć modułów: aktuarialny, udostępniania danych, raportowy, edukacyjny, integracji z rejestrami zewnętrznymi oraz wyjaśniania niezgodności.

Zaprojektowany przez nas, na podstawie wymagań UFG, zakres funkcjonalności dostępnych dla różnych grup interesariuszy jest ogromny. Zaczynając od przyjaznych form przedstawiania danych, możliwości generowania i udostępniania raportów w dowolnym formacie, dostępu do treści edukacyjnych oraz wsparcia merytorycznego, a na możliwości zgłoszenia nieprawidłowości w danych przez użytkowników kończąc. A to oczywiście stanowi niewielki wycinek tego, co musimy przygotować dla użytkowników – mówi Dominik Architek, Główny Architekt po stronie DahliaMatic koordynujący prace programistyczne.

Istotna dla wygody korzystania z systemu oraz jego użyteczności jest jego integracja ze wspomnianymi już rejestrami zewnętrznymi. Dzięki niej użytkownicy unikną konieczności wielokrotnego wpisywania tych samych informacji czy ich wieloetapowej weryfikacji. Dzięki integracjom z CEPiK, czy REGON eSCOR będzie korzystał z dodatkowych danych, co wzbogaci jego potencjał analityczny. Z kolei interfejs z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej umożliwi potwierdzenie wprowadzonych danych i tożsamości użytkownika.

Bez dwóch zdań przedsięwzięcie realizowane dla UFG  jest ogromne. Aby system mógł działać sprawnie, każda z integracji musi być opracowana i wykonana bezbłędnie. Przed moim zespołem stoi dużo wyzwań, ale jestem przekonany, że dzięki zaangażowaniu zarówno po naszej stronie, jak i po stronie Funduszu uda nam się sprostać wszystkim wymaganiom i zbudować rozwiązania spełniające oczekiwania użytkowników. – dodaje Dominik.

Realizacja projektu oparta na współpracy

Każdy etap wdrożenia eSCOR nakierowany jest na użytkowników, w celu zapewnienia jego maksymalnej użyteczności interesariuszom.

W fazie analizy przeprowadzimy szereg warsztatów koncepcyjnych, które pozwolą nam dogłębnie zrozumieć kontekst i problemy, z którymi mierzą się użytkownicy. Podczas prac programistycznych na bieżąco będziemy przygotowywać makiety projektowe i badawcze, dzięki którym od razu zauważymy ewentualną konieczność wprowadzenia modyfikacji. W końcowej fazie przeprowadzimy oczywiście szereg testów, które upewnią nas, że system jest gotowy do oddania użytkownikom końcowym – mówi Michał Wiśniewski, Główny Analityk z DahliaMatic nadzorujący przebieg prac analitycznych po stronie Wykonawcy.

Start systemu zaplanowany został na koniec 2022 roku. Przed zespołami DahliaMatic, SAS Institute oraz Milliman, które współpracują w ramach tego wdrożenia, realizując zadania określone przez UFG, pozostają dwa lata intensywnych prac programistycznych i analitycznych. Następnie system wejdzie w pięcioletnią fazę posprzedażowej opieki serwisowej. Silnik rozwiązania zostanie zbudowany w oparciu o oprogramowanie SAS, które odpowiada za obszar aktuarialny, raportowy i udostępniania danych. DahliaMatic odpowiada za platformę portalową stanowiącą wyjście na świat, Milliman za obszar aktuarialny.

Przed nami kolejne duże wyzwanie i jednocześnie bardzo ciekawy projekt. Cieszę się, że  nasz Zespół po raz kolejny będzie mógł współpracować z Zespołami UFG i SAS Institute przy wdrożeniu o ogromnej wartości społecznej, które przysłuży się tak dużej grupie użytkowników. – mówi Mateusz Sobeczek, Dyrektor Pionu Custom Development w DahliaMatic.

O przebiegu projektu będziemy informować w kolejnych komunikatach prasowych.