Dane podstawowe

DahliaMatic Sp. z o.o.

Siedziba:

ul. Gottlieba Daimlera 2

02-460 Warszawa

e-mail: sekretariat@dahliamatic.pl
www.dahliamatic.pl

NIP 5222707062

REGON 015540756

KRS 0000172686

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 550 000,00 PLN

Sprawdzone systemy informatyczne,
dedykowane dla Twojej firmy i organizacji.