Jak projektujemy User Experience?

Jak projektujemy User Experience?

[:pl]elektroniczny obieg dokumentów by-8[:]
Blog

Jak projektujemy User Experience?

O tym, dlaczego UX staje się coraz ważniejszym elementem procesu projektowania pisaliśmy tutaj. Mając na uwadze, że User Experience to przede wszystkim emocje użytkowników, dla których projektujemy aplikacje, przykładamy do niego coraz większą wagę i zdobywamy coraz to nowe kompetencje, które pozwalają nam doskonalić nasze projekty tworzone w ramach custom developmentu.

UX krok po kroku

Nasze zespoły wykorzystują różne schematy działania podczas projektowania zorientowanego na użytkownika– plan działania zawsze ustalamy z Klientem i na podstawie jego wymagań. Jedną z nich jest podejście iteracyjne, na które składają się trzy fazy:

Faza 1: Analiza wymagań – badamy potrzeby użytkownika i weryfikujemy jego kontekst, eksplorujemy dziedziny problemu,

Faza 2: Projektowanie – na podstawie wniosków z analizy przygotowujemy makiety, tworzymy interakcje, projektujemy interfejs użytkownika,

Faza 3: Weryfikacja – przeprowadzamy serię warsztatów i wywiadów z Klientem w celu oceny wytworzonych przez nas ekranów. Formułujemy poprawki i modyfikacje.

UX musi być poparty dużą weryfikacją i dokładnymi badaniami. To, co powie respondent na temat zaproponowanego przez nas rozwiązania jest kluczowe dla dalszej pracy i ewentualnych modyfikacji. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że ten etap jest najważniejszy w całym procesie, dlatego zawsze poświęcamy mu sporo czasu i jeszcze więcej uwagi. – mówi Nicole Krasiński, UX Designer i Analityk IT z Pionu Custom Development w DahliaMatic.

Jakie badania wykorzystujemy?

Podczas wspomnianego trzeciego etapu projektowania (etapu weryfikacji) wykorzystujemy trzy rodzaje badań, które pozwalają nam zebrać informacje niezbędne do wprowadzenia poprawek.

  1. Warsztaty koncepcyjne – przeprowadzamy je zazwyczaj za pomocą tzw. fokusów czyli grupowych wywiadów. Ich celem jest zdefiniowanie, poprzez rozmowę, oczekiwań względem systemu lub aplikacji. Dzięki rozmowom tworzymy tzw. persony czyli profile typowych odbiorców. Opisujemy ją jako osobę fikcyjną reprezentującą docelową grupę odbiorców, która będzie wyznacznikiem podczas doboru respondentów dla kolejnych testów.
  2. Testy AB – testy, w których udostępniamy użytkownikom dwie wersje makiety statycznej różniące się od siebie pod względem układu i wykorzystywanych elementów. Po przedstawieniu makiet respondentom zadajemy im serię określonych wcześniej pytań. Wynikiem testów jest raport podsumowujący odpowiedzi na wszystkie zadane pytania i wskazujący jak ocenione zostały obie makiety. Na tej podstawie stwierdzamy, która z nich lepiej odpowiada na oczekiwania użytkowników.
  3. Testy użyteczności – ostatnia faza testów pozwala na zweryfikowanie użyteczności zaprojektowanych przez nas rozwiązań. Respondenci wykonują zdefiniowane zadania na makiecie badawczej i na bieżąco dzielą się swoimi wrażeniami z moderatorem. Testy użyteczności przeprowadzamy w kilku iteracji wprowadzając poprawki po każdej z nich.

Tak przeprowadzony proces projektowania zorientowanego na użytkownika pozwala nam tworzyć aplikacje, które nie tylko spełniają wymagania funkcjonalne, ale są również przyjemne i intuicyjne w nawigacji.