Jak zmaksymalizować potencjał systemów ERP dzięki wykorzystaniu platformy low code?

Microsoft-i-Oracle-partnerami-w-zakresie-usług-chmurowych.-Jakie-korzyści-dla-klientów-przyniesie-współpraca-gigantów_-21
Informacje prasowe

Jak zmaksymalizować potencjał systemów ERP dzięki wykorzystaniu platformy low code?

Postępująca cyfryzacja oraz nowe standardy narzucane przedsiębiorstwom przez cyfrową transformację stawiają systemom informatycznym coraz to nowe wyzwania. Rosnące wymagania względem rozwiązań klasy ERP skłaniają do wychodzenia poza standardowe funkcjonalności i poszukiwania sposobów na sprawną realizację nieszablonowych projektów.

Największe wyzwania – integracja i dostosowanie

Wykorzystanie systemów klasy ERP staje się powoli standardem nie tylko w międzynarodowych korporacjach, ale również w małych i średnich firmach. Według badania przeprowadzonego w 2019 roku przez Manufacturing Systems Information aż 87% respondentów korzysta z systemu tej klasy, a kolejne 7% planuje jego zakup. Niestety jednak aż 65% badanych osób jako największe wyzwanie wskazuje integrację z innymi systemami, a 58% dostosowanie i parametryzację systemu. Wniosek nasuwa się jeden – potrzeba odpowiedniego rozwiązania w dostosowaniu tak istotnych w przedsiębiorstwach systemów ERP do indywidualnych oczekiwań oraz specyfiki branży.

ERP odpowiadający na  potrzeby każdego klienta

Pośród wielu dostępnych na rynku rozwiązań klasy ERP, IFS Applications wyróżnia się dużymi możliwościami w zakresie dostosowania systemu do realiów funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi na etapie budowy aplikacji, integracje z zewnętrznymi narzędziami używanymi na co dzień w przedsiębiorstwach (np. Microsoft Windows, czy Excel) nie stanowią problemu i nie wymagają dużego nakładu prac programistycznych.

Ale to nie wszystko! Zastosowanie relacyjnych baz danych daje możliwość sprawnej adaptacji do, zmieniających się w otoczeniu ciągłego rozwoju, oczekiwań względem systemu. Należy bowiem pamiętać, że konkurencyjność przedsiębiorstwa jest określona poprzez jego procesowe podejście do rozwoju biznesu.

Platforma low code – wsparcie dla działania ERPów

Spektrum możliwości w zakresie customizacji systemów klasy ERP jest coraz szersze. Jednym z nich jest low code, czyli technologia ułatwiająca i usprawniająca proces tworzenia aplikacji biznesowych i rozbudowywania lub modyfikacji istniejących już systemów. To kluczowe wsparcie dla przedsiębiorstw, ze względu na wymaganą wręcz mobilność pracowników, ale także złożoność krytycznych procesów w firmie.

Dzięki oferowanym gotowym framework’om oraz bogatemu systemowi bibliotek User Interface, low code pozwala skrócić czas wytwarzania produktów informatycznych kilka, a nawet kilkanaście razy. Błyskawiczne wprowadzanie zmian oraz częste wydania dają klientom możliwość bieżącego poznawania nowych funkcjonalności oraz aktywnego uczestnictwa w ich tworzeniu. A to wszystko bez konieczności angażowania zespołu developerów.

Odpowiednie wykorzystanie potencjału, jaki ma w sobie platforma low code, daje ogromny wachlarz nowych możliwości w zakresie dopasowywania systemów ERP do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Warto więc zapoznać się ze sposobami na jej wdrożenie i  otworzyć się na szanse jakie za sobą niesie.

Więcej o wykorzystaniu low code znajdziecie w artykule Artura Buły – CEO BiModal Solutions, partnera DahliaMatic.

https://www.linkedin.com/pulse/małżeństwo-z-rozsądku-czyli-dlaczego-dostawcy-erp-potrzebują-bula/