Polskie Radio S.A z nowym systemem ERP. DahliaMatic wdroży w spółce Softlab ERP by Asseco.

[:pl]elektroniczny obieg dokumentów by-2[:]
Informacje prasowe

Polskie Radio S.A z nowym systemem ERP. DahliaMatic wdroży w spółce Softlab ERP by Asseco.

W pierwszej połowie stycznia bieżącego roku rozpoczęła się współpraca DahliaMatic z Polskim Radiem S.A w zakresie wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego kompleksowo pracę przedsiębiorstwa. Na mocy podpisanej umowy DahliaMatic zaprojektuje, dostarczy oraz wdroży zintegrowane oprogramowanie ERP (Enterprise Resource Planning) wraz modułem EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów), którego celem jest wsparcie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz zapewnienie standaryzacji działania i wymianę oraz integrację danych.

Wdrożenie systemu ERP obejmie obszary – Zarządzania Personelem, Płace, Zamówienia Publiczne, Finanse i Księgowość, Elektroniczny Obieg Dokumentów, Portal Pracowniczy wraz z niezbędnymi licencjami i infrastrukturą, co pozwoli Spółce na sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem. Zintegrowany system poprawi też wydajność pracy i ułatwi podejmowanie decyzji przez kadrę menadżerską.

Wdrożenie nowego systemu dla tak dużej ilości użytkowników zawsze jest wyzwaniem, które wymaga ogromnego zaangażowania zarówno po stronie wykonawcy, jak i klienta. – mówi Piotr Cierlik, Dyrektor Pionu Softlab ERP w DahliaMatic. Wiemy, że projekt realizowany dla Polskiego Radia S.A jest wynikiem skrupulatnych przygotowań po stronie Klienta i dlatego tym bardziej cieszę się z zaufania jakim zostaliśmy obdarzeni oraz wierzę, że wspólnymi siłami zrealizujemy plan i spełnimy wszystkie oczekiwania. – dodaje.

Obecnie trwa faza organizacji prac, po której nastąpi etap przygotowywania projektu technicznego, a następnie wdrożenie systemu. Start produkcyjny planowany jest etapowo na lata 2022 – 2023.