Rekordowe przychody ze sprzedaży

news_foto_005
Informacje prasowe

Rekordowe przychody ze sprzedaży

Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix, wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT, wypracowała w 2014 roku przychody o wartości 212,8 mln złotych, czyli o niemal 18 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dynamika wzrostu sprzedaży usług w roku 2014 wyniosła 23%. Wzrost przychodów Spółka odnotowała w sektorze energetycznym, administracji publicznej, jak i bankowym i ubezpieczeniowym. Zysk Grupy za 2014 wyniósł 1,7 mln zł.

W 2014 r. Grupa Infovide-Matrix wypracowała 212,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, (64 6mln zł w IV kwartale 2014 r.), co stanowił 18 proc. wzrost r/r. Grupa poprawiła też wynik netto który w roku 2014 wyniósł 1,7 mln zł.

[blockquote text=”„Za najważniejszy sukces Grupy, uważamy rozwój biznesu Infovide-Matrix związany z poszerzeniem naszej oferty i zwiększeniem ilości projektów w energetyce, bankowości i administracji publicznej. Efektem jest wzrost sprzedaży, szczególnie dynamiczny w obszarze podstawowej działalności. Realizujemy dzisiaj wiele strategicznych z punku widzenia wspomnianych branż, jak i klientów, wdrożeń z zakresu IT. Wspieramy ZUS przy realizacji projektu Kompleksowego Systemu Informatycznego, czy Grupę ENERGA w budowie nowoczesnego systemu obsługi klienta. Zmiana struktury sprzedaży przekłada się ponadto na wysoki poziom kontraktacji na bieżący rok. Co ważne, za wzrostem sprzedaży idzie też poprawa wyników netto i efektywności operacyjnej.” – powiedział Borys Stokalski, Prezes Zarządu Infovide-Matrix S.A.” show_quote_icon=”yes” quote_icon_color=”#00a3e0″]

Z największych projektów realizowanych w 2014 roku można zaliczyć kontynuacje prac nad budową systemu obsługi klienta dla Grupy ENERGA, wdrożenie SAP ERP dla EXALO Drilling nagrodzone brązowym medalem w konkursie SAP Quality Awards 2014 w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, oraz rozpoczęcie prac przy rozwoju Kompleksowego Systemu Informatycznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako partner firmy Capgemini.

Grupa Infovide-Matrix skutecznie rozwija portfel zleceń. Poziom kontraktacji usługowych dla Grupy Kapitałowej na koniec lutego 2015 roku wyniósł 96,1 mln zł.