Pion Custom Development + Utrzymanie

Kompetencje

Pion Custom Development + Utrzymanie koncentruje się głównie na budowie oraz wdrożeniach aplikacji „pod klucz” projektowanych w oparciu o specyficzne wymagania klientów, a także na wdrożeniach i integracji rozwiązań i technologii firm trzecich, w tym wiodących producentów oprogramowania ale również platform open-source.

Sprawdzone systemy informatyczne,
dedykowane dla Twojej firmy i organizacji.

Usługi

1.

Enterprise Application Integration (ESB, BPM) – Integracja systemów (wdrażanie szyn integracyjnych) oraz platform procesowych BPM (technologie: Oracle, IBM, WebMethods, Open-source)

2.

Business Intelligence – Hurtownie danych i moduły analityczno-raportowe (technologie: Oracle, Microsoft)

3.

Wdrożenia GIS:
– Wdrażanie narzędzi do przestrzennego zarządzania i monitoringu infrastruktury technicznej w przedsiębiorstwach oraz narzędzi do wsparcia procesów sprzedaży w oparciu o dane i analizy przestrzenne
– Budowa Systemów Informacji Przestrzennej dla sektora publicznego zgodnie z wymogami prawa oraz w szczególności z Dyrektywą INSPIRE w zakresie przetwarzania, magazynowania i publikacji danych przestrzennych (technologie ESRI, Intergraph, Open-source)
– Doradztwo w zakresie tematyki GIS w obszarze obejmującym m.in.: tworzenie architektury systemów informacji przestrzennej, wdrażanie systemów GIS, dostosowanie ich do wymogów prawnych i dyrektywy INSPIRE, dostosowanie i harmonizację danych przestrzennych, pozyskiwanie i rozliczanie dotacji unijnych

4.

Custom development – Dedykowane rozwiązania aplikacyjne (Java, PHP)

5.

Wdrożenia dedykowanych platform technologicznych firm trzecich

6.

Wdrożenia platformy do optymalizacji procesów zarządzania w przedsiębiorstwach, obejmującej m.in.:
a) rejestrację i ewidencję zasobów ludzkich organizacji wraz modelami płacowymi
b) rejestrację i ewidencję klientów oraz projektów
c) rejestrację czasu pracy pracowników i kontrahentów
d) elastyczny workflow do zatwierdzania czasu pracy pracowników i kontrahentów
e) zarządzanie budżetami projektów
f) zarządzanie alokacjami ludzkimi
g) rozliczanie z kontrahentami i pracownikami wraz z fakturowaniem
h) obsługę procesów księgowych
i) integrację z platformami F-K