Pion Konsultingu ORACLE

Kompetencje

DahliaMatic jest wieloletnim partnerem firmy Oracle, mającym wiedzę i kompetencje w zakresie wdrażania produktów technologicznych i aplikacji dostosow­­anych do rynku polskiego, w szczególności segmentu firm produkcyjnych – zarówno komercyjnych, jak i administracji państwowej.

 

Bazując na bogatych doświadczeniach wdrożeniowych i znajomości systemów Oracle, umiejętnie łączy praktykę w prowadzeniu projektów o charakterze doradczym i organizacyjnym z inteligentnymi rozwiązaniami optymalizującymi zarządzanie i wspierającymi procesy biznesowe nowoczesnych przedsiębiorstw. Jest również podwykonawcą międzynarodowych firm integratorskich.

 

Znaczącą częścią oferty produktów i usług biznesowo-informatycznych firmy jest wdrażanie rozwiązań klasy ERP Oracle E-Business Suite (Oracle EBS) oraz BI Oracle Business Intelligence, a także produkcja oprogramowania z zastosowaniem narzędzi informatycznych Oracle lub Open Source.  Pion specjalizuje się również w obszarze Oracle Service Bus (OSB) – realizuje projekty z wykorzystaniem komunikacji przez serwisową szynę danych (Enterprise Service Bus).

 

Usługi i metody pracy DahliaMatic pozwalają ekspertom firmy na prowadzenie całego cyklu projektowego i wdrożeniowego – od doradztwa, przez dobór, zaprojektowanie i uruchomienie aplikacji wspierających procesy operacyjne i zarządcze, aż po stałe wsparcie powdrożeniowe.

 

Zespół zorganizowany jest w wyspecjalizowane centra kompetencyjne złożone z konsultantów Oracle, analityków biznesowych i programistów. Centra te mają bogate praktyczne doświadczenie w zastosowaniu systemów ERP, projektowaniu i budowaniu hurtowni danych oraz narzędzi raportowo-sprawozdawczych (Business Intelligence), tworzeniu rozwiązań biznesowo-informatycznych na zamówienie, a także świadczeniu usług utrzymania systemów.

 

DahliaMatic należy do elitarnego grona Platynowych Partnerów Oracle.

Przeprowadzanie analiz biznesowych oraz
tworzenie systemów dedykowanych

Usługi

Doradztwo IT

Określenie potrzeb w obszarze IT, dobór sprzętu i oprogramowania, opracowanie strategii informatyzacji, przeprowadzanie oceny wykonalności projektów. W zakresie doradztwa IT zespół konsultantów opiera się na sprawdzonych metodologiach i doświadczeniu wypracowanemu poprzez realizację dotychczasowych analiz i projektów. Kluczem do sukcesu jest także ścisła współpraca z Klientem zapewniająca pełną kontrolę kierunku wybieranych dróg rozwoju.

Analiza biznesowa

Proces ten przygotowuje przedsiębiorstwa do budowy lub wprowadzenia złożonego systemu informatycznego. Podczas analizy biznesowej zespół konsultantów pracuje wspólnie z Klientem, aby zrozumieć w pełni zasady biznesowe w oparciu o które działa organizacja. W rezultacie możliwe jest określenie jakie środowisko aplikacyjno-sprzętowe jest w stanie podnieść efektywność działania organizacji oraz wspomóc bieżące funkcjonowanie obszarów poddanych analizie.

Tworzenie oprogramowania

Opracowanie rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta z uwzględnieniem specyfiki danej firmy, min.: wielkości, profilu działalności oraz sektora rynku w którym funkcjonuje. Kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji systemu, a także w trakcie utrzymania.

Wdrożenia

Wdrożenia systemów informatycznych w zakresie aplikacji Oracle (systemy klasy BI, EPM, ERP), systemów wydawniczych, systemów identyfikacji (ICMS) w sektorach: finansowym, administracji publicznej, a także przemysłu, handlu i usług.

Integracja systemów

Opracowywanie i wdrażanie interfejsów do współpracy pomiędzy systemami pochodzącymi od różnych dostawców, tworzenie strategii integracji różnych systemów teleinformatycznych, adaptacja istniejących systemów do nowych potrzeb użytkowników.