Sprzęt i flota pod kontrolą

mark-516278_1280-1
Z życia DahliaMatic

Sprzęt i flota pod kontrolą

Każde przedsiębiorstwo musi znaleźć swój sposób na zarządzanie sprzętem, który posiada. Im większa firma, tym jest to trudniejsze, a gdy takie zasoby zaczyna się liczyć w setkach, poradzenie sobie bez odpowiedniego oprogramowaniajest praktycznie niemożliwe. Dlatego stworzyliśmy Bazę Sprzętowo-Transportową, dedykowaną systemowi Microsoft Dynamics AX. Nasz moduł umożliwia sprawne zarządzanie zasobami sprzętowymi i flotą nawet w dużych organizacjach.

Kiedy przedsiębiorstwo się rozrasta, coraz trudniej zapanować nad wszystkimi dokumentami związanymi z wyposażeniem firmy. Można taki obowiązek zlecić któremuś pracownikowi, ale szybko okaże się to pracą na pełny etat, a procesy będą trwały dłużej, niż to konieczne. Dlaczego? Powód jest prozaiczny: człowiek nie może być w kilku miejscach naraz – w przeciwieństwie do systemu! Dobry program pozwala zarządzać sprzętem szybko i sprawnie, z ominięciem tych procesów, które komputer może przeprowadzić samodzielnie. Takie właśnie jest nasze rozwiązanie.

Co dokładnie oferuje moduł Baza Sprzętowo-Transportowa?

Nasz moduł to pełna kartoteka sprzętu wraz z jej obsługą (m.in. podział na grupy, możliwość spinania kartotek, czyli przypisywania zasobów do środków trwałych). Oprogramowanie rejestruje także informacje o awariach i naprawach (łącznie ze składaniem zamówień zakupu części), generuje raporty pracy sprzętów w określonym czasie oraz tworzy harmonogramy dostępności zasobów, uwzględniając zgłoszone awarie.

Bardzo przydatną funkcją jest budżetowanie bazy sprzętowo-transportowej. Budżet, podobnie jak późniejszy formularz jego weryfikacji z wykonaniem, może być generowany per grupa zasobów lub stanowisko kosztów. System umożliwia też tworzenie kilku wersji budżetu.

Z tym związana jest również inna opcja, istotna zwłaszcza w firmach, których dużą część działań stanowi transport. Kontrola zużycia paliwa pozwala na przypisanie norm jego poboru do maszyn, a dzięki temu daje możliwość dokładniejszego przewidywania potrzeb oraz kosztów.

Przydatna okazuje się także rejestracja zmian lokalizacji – dzięki temu, gdy maszyna jest wypożyczona, w systemie można znaleźć informację, gdzie się znajduje, do którego projektu jest używana oraz czy to wynajem wewnątrz przedsiębiorstwa czy na potrzeby klienta zewnętrznego.

Więcej niż ERP

Moduł BST DahliaMatic dedykowany jest do obsługi zasobów sprzętowych oraz floty transportowej, w powiązaniu z modułem projektowym. Dzięki temu oferuje wiele możliwości, których nie dają podstawowe systemy ERP, i ułatwia kontrolę oraz sprawne zarządzanie zasobami firmy – tak, by wykorzystać maksimum ich możliwości bez narażania się na opóźnienia.