Zadbaj o sprzęt z Oracle eAM

stefan-stefancik-257625-unsplash-2
Informacje prasowe

Zadbaj o sprzęt z Oracle eAM

Zarządzanie dużymi ilościami różnego rodzaju aktywów to wyzwanie dla każdej nowoczesnej firmy. Odpowiednie oprogramowanie może w tym bardzo pomóc: nie tylko ułatwić kontrolę, ale też wesprzeć utrzymanie ruchu, organizację pracy i jej harmonogramowanie.

Najważniejsze, najpowszechniejsze aktywa to m.in. budynki, sale, meble, sprzęt audio i wideo, komputery, sprzęt specjalistyczny (np. diagnostyczny), maszyny oraz pojazdy. Problem zarządzania wyposażeniem nie dotyczy więc tylko dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, ale także instytucji rządowych, szkolnictwa, branży nieruchomości, telekomunikacji, handlu detalicznego i wielu innych.

Sprzętem trzeba zarządzać przez cały czas jego eksploatacji. Możliwość obserwowania cyklu życia aktywów (asset life cycle), czyli ich użycia, konserwacji i napraw, daje szansę na optymalne zarządzanie, a przez to zwiększenie wydajności firmy lub ograniczenie liczby zasobów. Wiemy o tym doskonale, dlatego z dużym entuzjazmem wdrażamy moduł Oracle Asset Management (eAM) w polskich firmach.

Aktywa pod kontrolą

Oracle Asset Management to narzędzie służące poprawie wyników finansowych przez odpowiednie zarządzanie zasobami. System pomaga organizować pracę, zapobiegać niespodziewanym wyłączeniom sprzętu, zaplanować wymagane działania konserwacyjne tak, żeby zminimalizować spadek wydajności, a nawet ograniczyć liczbę i koszty napraw. Moduł eAM można bez problemu zintegrować z najważniejszymi aplikacjami Oracle i w ten sposób jeszcze bardziej zautomatyzować prace organizacyjne i planistyczne. Interfejs uwzględnia podział na role i indywidualny zakres obowiązków każdego użytkownika, więc pracownicy łatwo odnajdują się w programie.

Co dokładnie oferuje eAM? Umożliwia m.in. tworzenie aktywów i zarządzanie nimi, projektowanie szablonów upraszczających dodawanie kolejnych pozycji, dołączanie dokumentów referencyjnych i procedur bezpieczeństwa, budowanie hierarchii sprzętów, planowanie konserwacji, gromadzenie danych z inspekcji, wszelkich liczników i statystyk, zarządzanie zgłoszeniami oraz zleceniami, a także planowanie oraz harmonogramowanie pracy.

Maksimum możliwości, minimum strat

Całkowita kontrola nad firmowym sprzętem to skomplikowane zadanie, wymagające pilnowania wielu dat i przewidywania różnych sytuacji. Wiele obowiązków może przejąć dobre oprogramowanie, które spowoduje, że organizacja będzie sprawniejsza i bardziej dokładna – a to pozwoli oszczędzić czas i pieniądze, które przedsiębiorstwa tracą z powodu przestojów, awarii lub niewykorzystywania pełni możliwości swojego wyposażenia.