DahliaMatic na XXV Forum Teleinformatyki

Informacje prasowe

DahliaMatic na XXV Forum Teleinformatyki

W dniach 26-27 września 2019 odbyła się 25 edycja najstarszej i obecnie największej konferencji branży IT dla sektora publicznego. Wydarzenie adresowane do specjalistów z administracji publicznej, firm informatycznych, naukowców oraz podmiotów gospodarczych i społecznych bezpośrednio zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa co roku zrzesza kilkaset uczestników. To doskonała okazja do poruszenia aktualnych zagadnień związanych z praktycznym wykorzystaniem informatyki w polskiej administracji i gospodarce oraz wymiany praktycznych doświadczeń z codziennej pracy.

Tegoroczna edycja przebiegła pod hasłem „Polska ’25 – strategie i praktyki cyfrowej transformacji”. Prelegenci poruszali podczas swoich wystąpień takie tematy jak infrastruktura informacyjna państwa, jego informatyzacja i cyfrowa modernizacja, czy też wykorzystanie najnowszych technologii, np. chmury obliczeniowej. Dwudniowa konferencja podzielona została na sesje tematyczne, skupiające się wokół tematu przewodniego. W ramach jednej z nich – „Zaawansowana analityka w ubezpieczeniach” o Zintegrowanej Platformie Identyfikacji i Weryfikacji Zjawisk Przestępczości Ubezpieczeniowej – ZPIiWZPU opowiedział Mateusz Sobeczek, kierujący w DahliaMatic Zespołem Custom Development.

Udział w Forum jest świetną okazją do zaobserwowania jak rozwiązania informatyczne mogą przysłużyć się sprawnemu funkcjonowaniu sektora publicznego. Jako uczestnicy, mieliśmy możliwość zarówno zaprezentowania swoich rozwiązań, jak i poznania potrzeb instytucji publicznych, które mogą stać się podstawą do pracy nad kolejnymi projektami – mówi Mateusz Sobeczek. Cieszę się, że miałem okazję opowiedzieć o platformie, którą zrealizowaliśmy dzięki ciężkiej pracy mojego zespołów DahliaMatic, SAS Institute oraz ogromnemu wsparciu ze strony Klienta oraz partnerów i która z całą pewnością korzystnie wpłynie na działanie polskiego sektora ubezpieczeniowego. – dodaje.   

ZPIiWZPU (o pracy nad platformą pisaliśmy tutaj: https://dahliamatic.pl/dahliamatic-zrealizowala-dla-ufg-platforme-do-identyfikacji-przestepczosci-ubezpieczeniowej/) jest systemem mającym na celu wspieranie przeciwdziałania zjawiskom związanym z przestępczością w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych. Odpowiednie wykorzystanie platformy umożliwia nie tylko wzrost wykrywalności nadużyć w obszarze odszkodowań i świadczeń, czy współpracę między zakładami ubezpieczeń a organami ścigania, ale również obniżenie kosztu zarządzania procesami identyfikacji nadużyć w zakładach ubezpieczeń. Wdrożenie zostało pomyślnie zakończone w styczniu bieżącego roku.