DahliaMatic zrealizowała dla UFG platformę do identyfikacji przestępczości ubezpieczeniowej

DahliaMatic zrealizowała dla UFG platformę do identyfikacji przestępczości ubezpieczeniowej

crash-test-1620591_960_720-e1553770395506
Informacje prasowe

DahliaMatic zrealizowała dla UFG platformę do identyfikacji przestępczości ubezpieczeniowej

3000 stron dokumentacji, 1500 przypadków i scenariuszy testowych – to liczby obrazujące zakres prac informatycznych, jakie zostały wykonane podczas realizacji projektu dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zadaniem zaawansowanej platformy, nad którą firma DahliaMatic razem z UFG i SAS Institute sp. z o.o. pracowała dwa lata, jest zmniejszenie skali przestępstw popełnianych w branży ubezpieczeń komunikacyjnych.

Polowanie na sprawcę, wykorzystanie polisy zbywcy auta, wymuszenia uznania winy, nielegalne użycie danych osobowych – to tylko niektóre z przestępstw popełnianych nagminnie w branży ubezpieczeń komunikacyjnych. Od 4 lutego w Polsce w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego działa platforma, która ma zmniejszyć skalę tego zjawiska i ułatwić współpracę zakładów ubezpieczeń oraz instytucji państwowych. Za zaprojektowanie, dostawę oraz wdrożenie systemu odpowiedzialni byli specjaliści z DahliaMatic i SAS Institute, przy ścisłej współpracy specjalistów z UFG.

Wszystkie etapy pracy nad platformą – poczynając od analizy i projektowania, aż do testów i samego wdrożenia – wymagały szczegółowego planu działania. Był to bardzo wymagający czas dla wszystkich zaangażowanych stron ze względu na narzucone z góry terminy realizacji poszczególnych jego faz – mówi kierownik projektu ze strony DahliaMatic Mateusz Sobeczek.

Projekt realizowany był zgodnie z metodyką Prince2, jednak prace deweloperskie oraz koordynacja testów uwzględniały najlepsze praktyki metodyk zwinnych. Dzięki temu mieliśmy ciągły kontakt z aplikacją – dodaje Mariusz Sidorowski, koordynator Umowy ze strony DahliaMatic.

O potężnej skali przedsięwzięcia świadczą liczby – podczas prac powstało 3000 stron dokumentacji, oraz 1500 przypadków i scenariuszy testowych.

Jednym z głównych czynników wpływających na powodzenie projektu była ścisła współpraca zespołu Ośrodka Informacji UFG z wykonawcą na każdym etapie prac – od projektowania, przez testy akceptacyjne, aż po wdrożenie produkcyjne i stworzenie dokumentacji powykonawczej. Dzięki temu cały czas mieliśmy pewność, że platforma jest realizowana zgodnie z przyjętymi założeniami i koncepcją opracowaną przez UFG na bazie potrzeb rynku ubezpieczeń komunikacyjnych – mówi Kamil Gala, zastępca dyrektora Ośrodka Informacji ds. analiz i rozwoju w UFG.

Platforma składa się z sześciu modułów. Jej sercem jest Moduł Analityczny wykorzystujący najnowsze techniki analityczne umożliwiające szybkie dostosowanie się do zmieniających się warunków biznesowych i zmian zachowania osób dokonujących nadużycia.

– Jego głównym zadaniem jest precyzyjne typowanie zdarzeń podejrzanych występujących na całym rynku ubezpieczeniowym oraz dostarczanie zakładom ubezpieczeń informacji o schematach przestępczych  – mówi Marta Prus-Wójciuk, Fraud Practice Team Leader z SAS Institute, firmy odpowiedzialnej za wdrożenie oraz zaprojektowanie modułu analitycznego.

W ubezpieczeniach komunikacyjnych dużym problemem są zorganizowane grupy przestępcze. Celowo powodują kolizje, współpracują z warsztatami, dostawcami części i tymi, którzy holują uszkodzone pojazdy. I pomimo tego, iż z roku na rok ubezpieczyciele coraz sprawniej wykrywają takie wyłudzenia czy ich próby, w Polsce bardzo potrzebne było kompleksowe i innowacyjne narzędzie, które w zintegrowany sposób pozwalałoby identyfikować powiązania i wskazywać podejrzane roszczenia.

Stworzony przez nas system umożliwia automatyczne tworzenie sieci powiązań między różnymi obiektami, takimi jak zdarzenia, szkody, podmioty, pojazdy, umowy ubezpieczenia, na podstawie zdefiniowanych kryteriów powiązania – tłumaczy dr hab. Bogumił Kamiński, ekspert ds. przestępczości ubezpieczeniowej w DahliaMatic. – Budowa sieci odbywa się na podstawie danych zgromadzonych w bazie UFG. Kryteria powiązania mogą być zarówno ostre, np. na podstawie identyfikatorów takich jak VIN lub PESEL, jak i nieostre, do których należy np. podobieństwo okoliczności zdarzenia.

Wykryte w ten sposób schematy działań przestępczych, podejrzane zdarzenia czy sieci powiązań pomiędzy nimi pozwalają właściwym organom (policji, prokuraturze, sądom) skuteczniej ścigać przestępców.

– Liczymy na to, że już niedługo Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie mógł się pochwalić dużymi sukcesami i dzięki połączeniu innowacyjnych technologii informatycznych z danymi z całego rynku, czyli z 450 mln rekordów o umowach OC i autocasco, zdarzeniach komunikacyjnych i wypłaconych odszkodowaniach, uda się udaremnić wiele niezgodnych z prawem procederów – mówi prof. Wojciech Bijak, dyrektor Ośrodka Informacji UFG.

Uruchomiony w lutym portal ma też część edukacyjną skierowaną do obywateli – kierowców i właścicieli samochodów. Jest to baza wiedzy, czyli opracowane przez UFG informacje o przykładowych zdarzeniach, które mogą się kierowcom przytrafić i które mogą nosić znamiona przestępczości ubezpieczeniowej.

Cały projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i kosztował 36 mln złotych.