DahliaMatic z umową utrzymaniową w ARiMR

Microsoft-i-Oracle-partnerami-w-zakresie-usług-chmurowych.-Jakie-korzyści-dla-klientów-przyniesie-współpraca-gigantów_-19
Informacje prasowe

DahliaMatic z umową utrzymaniową w ARiMR

9 grudnia DahliaMatic podpisało umowę na utrzymanie i rozwój systemu Oracle EBS w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kontrakt obowiązywać będzie przez 46 miesięcy.

Oferta DahliaMatic została uznana za najkorzystniejszą i wybrana na drodze przetargu rozstrzygniętego w listopadzie bieżącego roku. Decyzją Krajowej Izby Odwoławczej odrzucone zostało odwołanie od jego wyniku, co potwierdziło wybór DahliaMatic jako wykonawcę kontraktu.

Michał Buda – Prezes Zarządu DahliaMatic

– Naszą niewątpliwą przewagą jest doświadczenie i zespół wyspecjalizowany zarówno we wdrożeniach jak i w utrzymywaniu dużych instalacji systemu Oracle EBS. Posiadamy również wiedzę o tym konkretnym wdrożeniu, ponieważ nasz zespół budował i rozwijał ten system dla ARiMR przez wiele lat. Jednocześnie dzięki wykorzystaniu nowych technologii i implementacji dedykowanych rozwiązań będziemy w stanie proponować użytkownikom nowe podejście i narzędzia automatyzujące i usprawniające ich codzienną pracę w systemie. Otwartość ARiMR na nowoczesne rozwiązania informatyczne daje również szansę na uczestniczenie naszego zespołu w poważnej transformacji organizacyjno-informatycznej porównywalnej z wdrożeniem koncepcji Przemysł 4.0, tylko, że w obszarze administracji publicznej. – mówi Michał Buda, Prezes Zarządu DahliaMatic.

System Oracle E-Business Suite wykorzystywany jest w ARiMR nie tylko do zarządzania obszarem księgowo-finansowym i kadrowo-płacowym Agencji, ale również do obsługi procesów związanych z dystrybucją i rozliczaniem pomocy Unii Europejskiej dla ponad 1,5mln rolników. Dlatego jest to jeden z największych systemów informatycznych w kraju. Zapewnienie profesjonalnego wsparcia systemowego jest więc kluczowe nie tylko z perspektywy pracy indywidualnych użytkowników, całej organizacji, ale również beneficjentów zewnętrznych.