Podsumowanie działań i perspektywy rozwoju DahliaMatic w 2022r., część 2

podsumowanie i plany dahliamatic
Blog

Podsumowanie działań i perspektywy rozwoju DahliaMatic w 2022r., część 2

W pierwszej części artykułu przyjrzeliśmy się bliżej osiągnięciom i planom na 2022r. w rozwiązaniach takich jak SoftLab ERP by Asseco, Microsoft Dynamics oraz Produkty Własne. W tej publikacji skupimy się na kolejnej grupie rozwiązań znajdującej się w portfolio DahliaMatic, czyli SAP, Oracle oraz Custom Development.

Warto podkreślić, że w tych obszarach główny nacisk położyliśmy na projekty utrzymaniowe oraz dostosowanie rozwiązań do pojawiających się zmian prawnych. W obszarze SAP udało nam się pozyskać nowe kontrakty, których celem jest na wdrożenie lub reimplementacja systemu. W obszarze Oracle EBS nowością była duża skala projektów, w których wspieraliśmy międzynarodowe korporacje w globalnych projektach. Realizowaliśmy również duże projekty upgradowe. O planach na najbliższe 365 dni dowiecie się z podsumowania artykułu.

SAP

Osiągnięcia i sukcesy 2021: Niewątpliwie, jednym z największych sukcesów ubiegłego roku jest uzyskanie przez nasz zespół certyfikacji RISE with SAP, dzięki której nieustannie podnosimy wartość oferowanych przez nas usług. Od tej pory jesteśmy w pełni gotowi wspierać naszych Klientów we wdrożeniach SAP S/4HANA Cloud Private Edition. Tym samym otwierają wspólnie z nimi drogę do transformacji cyfrowej przy wykorzystaniu rozwiązań chmurowych. Wygraliśmy przetarg i rozpoczęliśmy ciekawe zadanie dla Grupy Azoty. Projekt rozpoczynamy od wykonania analizy fit&gap wdrożenia SAP S/4 HANA w spółkach Grupy Azoty. Za nami realizacja dużego projektu wdrożeniowego obejmującego wdrożenie SAP w obszarach produkcji, magazynów, finansów, kontrolingu, remontów, inwestycji w dużej spółce wydobywczej. Na swoim koncie mamy również realizację projektów w obszarze HR – wykonaliśmy wdrożenie RCP w LOTOS Kolej i Lotos Petrobaltic. Oprócz projektów wdrożeniowych rozwijaliśmy nasz zespół serwisu technicznego i aplikacyjnego SAP, który wspiera w bieżącej pracy i rozwoju systemy SAP u kilkunastu naszych Klientów, również w rygorze 7/24.

Plany na 2022: W tym roku, dzięki uzyskanej certyfikacji RISE with SAP, nasze działania przede wszystkim skupią się na dalszym wspieraniu naszych Klientów w transformacji cyfrowej i budowie inteligentnych przedsiębiorstw przy wykorzystaniu najnowszych wersji produktów SAP. Nie ustajemy w podkreślaniu wartości dodanej jaką zyskają nasi Klienci dzięki migracji do chmury. Co więcej, do sprzedaży trafi nowy dodatek do SAP – KseF umożliwiający sprawną obsługę faktur elektronicznych.

Oracle

Osiągnięcia i sukcesy 2021: Przez ostatnie 365 dni pracowaliśmy przy wdrożeniach systemu Oracle EBS u naszych Klientów z branż ubezpieczeniowej oraz bankowości. W kolejnych projektach dokonaliśmy rozbudowania systemów ERP o kolejne moduły – zakupowy (branża ubezpieczeniowa) oraz planowania i harmonogramowania produkcji (branża farmaceutyczna). Warto również wymienić liczne projekty utrzymaniowe. Wśród nich znajdziemy m.in. utrzymanie systemu gospodarki własnej i systemu dopłat bezpośrednich u Klienta z sektora publicznego. W obszarze Oracle EBS nowością była duża skala projektów, w których wspieraliśmy międzynarodowe korporacje w globalnych projektach. Realizowaliśmy również duże projekty upgradowe.

Plany na 2022: W tym roku skupimy się przede wszystkim na projektach chmurowych – przed nami dwa duże projekty realizowane dla klientów z branży farmaceutycznej – w pierwszym z nich podejmiemy się wdrożenia systemu w chmurze infrastrukturalnej, z kolei w drugim przygotujemy jego rozszerzenie w chmurze aplikacyjnej. Wspólnie ze spółką z grupy kapitałowej pracujemy nad przygotowaniem skonsolidowanej oferty łączącej wybrane produkty wraz z wdrożeniem Oracle EBS. Ten czas upłynie nam również pod znakiem dostosowywania systemów do wprowadzonych zmian legislacyjnych.

Custom Development

Osiągnięcia i sukcesy 2021: Miniony rok upłynął nam pod znakiem kompleksowej współpracy z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Prowadzimy 5 projektów serwisowych wdrożonych wcześniej systemów, do których w minionym roku na bieżąco wprowadzaliśmy zmiany. Dzięki temu mamy zapewniony stabilny strumień utrzymaniowy również na ten rok. Nasz Zespół był zaangażowany we wzmożone prace nad Elektronicznym Systemem Centralnej Oceny Ryzyka opartym o oprogramowanie  SAS oraz dedykowaną aplikację JAVA, a także w zaawansowaną analizę otoczenia projektowanych systemów. Rozpoczęliśmy budowę dedykowanej aplikacji JAVA w ramach realizacji Systemu Monitorowania Ubezpieczonych Obowiązkowych oraz Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Udało nam się wyspecjalizować w technologiach JAVA Spring Boot oraz Angular implementując aplikację mikrousługowe oraz mikrofrontendowe. Dodatkowo powołaliśmy zespół DevOps, który pierwsze kroki stawia na platformie RedHat OpenShift. Do obu obszarów Java oraz DevOps szukamy chętnych do nauki! ? Poza wyzwaniami projektowymi skupialiśmy się również na powiększeniu zespołu oraz usprawnienia i optymalizacji pracy w warunkach pracy zdalnej. Rok 2021 skończyliśmy z 40 osobami na pokładzie – zespół wciąż rośnie!  Bardzo ważny był na nas aspekt integracji i podtrzymania relacji w ramach naszego pionu. Bezsprzecznie przekładają się one również na jakość naszej pracy.

Plany 2022: Kontynuujemy działania w ramach realizacji Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, którego pierwsze funkcjonalności mają zostać udostępnione użytkownikom już w czerwcu. Pracujemy również w ramach wdrożenia Systemu Monitorowania Ubezpieczonych Obowiązkowych. Ponad to planujemy zakończenie Elektronicznego Systemu Centralnej Oceny Ryzyka realizowanego dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W dalszym ciągu poszukujemy nowych możliwości rozwoju i realizacji projektów (poza UFG), które nie tylko będą dla nas ciekawym wyzwaniem, ale również pozytywnie wpłyną na codzienne funkcjonowanie użytkowników końcowych.

 

Planów na najbliższe 365 dni w DahliaMatic mamy dużo. Jeśli chodzi o obszary tradycyjne mamy dla nich sprecyzowane operacyjne cele i plany działań. To co najciekawsze to działania w nowych obszarach. Aktywności te często polegać będą na weryfikacji czy warto w ten obszar inwestować. Pójdziemy również o krok dalej i rozpoczniemy aktywne działania rynkowe. Pomysłów mamy sporo.

Równolegle skupimy się na projektach migracji SAP do wersji S/4HANA. Tym samym umożliwimy naszym klientom korzystanie z najnowszych wersji tego oprogramowania.

W kolejnych krokach planujemy wydzielenie zespołu produktowego EOD od zespołu wdrożeniowego. Będziemy kontynuować dalsze skalowanie i zwiększenie aktywności biznesowych pozwalających ugruntować pozycję tego rozwiązania na rynku.

Na krótkiej liście projektów DahliaMatic umieściliśmy również zbadanie zasadności uzupełnienia oferty DahliaMatic o rozwiązanie ERP typu open source.

Po dłuższej przerwie wracamy do rozważań nad akwizycjami spółek komplementarnych, które pozwolą na rozszerzenie naszego portfolio.

Planujemy rozbudowanie relacji partnerskich poprzez poszerzenie współpracy z VMware oraz Camunda.

Planów mamy dużo, a w trakcie roku pojawią się pewnie nowe.