Podsumowanie działań i perspektywy rozwoju DahliaMatic w 2022r., część 1

podsumowanie 2021, plany 2022 cz1 dahliamatic
Blog

Podsumowanie działań i perspektywy rozwoju DahliaMatic w 2022r., część 1

2021r. to rok, który w DahliaMatic upłynął znakiem wypracowywania najlepszych praktyk funkcjonowania w nowej rzeczywistości. To również czas, w ramach którego nasze działania skupiliśmy wokół zapewnienia najwyższej jakości obsługi naszym Klientom. Na nowo zdefiniowaliśmy sposób komunikacji nie tylko wewnątrz organizacji, ale przede wszystkim z naszymi partnerami biznesowymi. Dzięki temu z sukcesem zrealizowaliśmy szereg projektów utrzymaniowych dostosowując rozwiązania klasy ERP do realnego zapotrzebowania Klientów. Sukcesem zakończyła się reorganizacja obszaru Microsoft Dynamics. Na swoim koncie mamy także zakończony projekt migracyjny klienta do Microsoft Dynamics D365 w wersji chmurowej. Należy wymienić również szereg projektów utrzymaniowych oraz dostosowujących rozwiązania do zmian prawnych we flagowych produktach DahliaMatic, tj. SAP, Oracle oraz Microsoft Dynamics. W obszarze  nowością była duża skala projektów, w których wspieraliśmy międzynarodowe korporacje w globalnych projektach. Realizowaliśmy również duże projekty upgradowe. Zintensyfikowaliśmy działania związane z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów (EOD), który z sukcesem wdrożyliśmy u naszych Klientów. 2021 to również czas, w którym rozpoczęliśmy prace nad nową odsłoną wizerunku DahliaMatic.

W 2022r. skupimy się na dalszym rozwoju zarówno projektów wdrożeniowych jak i utrzymaniowych. Za cel postawiliśmy sobie wypracowanie strategii na funkcjonowanie w świecie chmurowym oraz zakończenie migracji projektów SAP do wersji S/4HANA. W kolejnych krokach planujemy wydzielenie zespołu produktowego Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz jego dalsze skalowanie. Na krótkiej liście projektów umieściliśmy  zbadanie zasadności rozbudowania open source ERP jako uzupełnienia oferty DahliaMatic. Planujemy zintensyfikowane działania w zakresie akwizycji spółek komplementarnych tym samym poszerzając portfolio usług naszej organizacji.  oraz Camunda.

Artykuł podzieliliśmy na dwie części. W pierwszej z nich przyjrzymy się dokładniej temu co działo się w ubiegłym roku i jakie mamy plany na 2022 w trzech rozwiązaniach: Microsoft Dynamics, Softlab ERP by Asseco i w Produktach Własnych. W kolejnej publikacji skupimy się na pozostałych rozwiązaniach, tj. SAP, Oracle oraz Custom Development.

Microsoft Dynamics

Osiągnięcia i sukcesy 2021: Sukcesem wartym podkreślenia w pierwszej kolejności jest rozszerzenie współpracy z Grupą CEZ w Polsce. Na mocy umowy podpisanej w maju 2021r. zostanie przeprowadzony upgrade systemu Microsoft Dynamics AX do wersji Dynamics 365 for Finance and Supply Chain Management. Z powodzeniem zakończyliśmy pierwszą fazę wdrożenia. Kolejnym dużym projektem rozpoczętym w tym roku jest proces konsolidacji spółek w OPEC Grudziąc. W ramach tego projektu trzy spółki zostaną połączone w jedną organizację. 2 021r. upłynął nam również pod znakiem utrzymania i rozwoju o nowe funkcjonalności obecnie prowadzonych projektów utrzymaniowych.

Plany na 2022: Ten czas poświęcimy przede wszystkim na pracę nad rozpoczętymi w 2021r. projektami w Grupie CEZ oraz OPEC Grudziąc. Zapewniając najwyższą jakość oferowanych przez nas usług skupimy się na przygotowaniu kolejnych funkcjonalności dostosowujących rozwiązanie do nowych aspektów prawnych, do których należy między innymi wprowadzenie nowej formy rozliczania z Urzędami Skarbowymi na podstawie dokumenty JPK V7 czy też “Polski Ład”.

SoftLab ERP by Asseco

Osiągnięcia i sukcesy roku 2021: Ostatnie 365 dni to był przede wszystkim czas stabilizacji tego obszaru biznesowego oraz wpisania go na stałe w ofertę DahliaMatic. Dzięki wysokiej jakości oferowanych usług i zaufaniu, którym obdarzyli nas Klienci rozszerzyliśmy portfolio o szereg nowych projektów wdrożeniowych, rozwojowych oraz utrzymaniowych. Warte podkreślenia jest rozpoczęcie projektu wdrożenia Softlab ERP by Asseco w połączeniu z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów w Polskim Radiu S.A. Ze względu na skomplikowanie wdrożenie oraz rozbudowaną konfigurację nad projektem pracuje aż 96 osobowy zespół łączący pracowników DahliaMatic i Polskiego Radia S.A. Za nami uruchomienie trudnego wdrożenia w H.Cegielski-Poznań S.A., który jako ikona polskiego przemysłu, od ponad 170 lat nieprzerwanie reprezentuje sektor produkcyjny. Zespół Softlab ERP by Asseco rośnie w siłę, a na jego pokładzie znajduje się już ponad 20 osób.

Plany na 2022: W tym roku przede wszystkim skupimy się na dalszym skalowaniu rozwiązania oraz rozbudowie zespołu. Planujemy pozyskanie kolejnych projektów wdrożeniowych oraz utrzymaniowych. W 2022 planowane jest też duże wydarzenie związane z uruchomieniem systemu w Polskim Radiu S.A.

Produkty własne

Osiągnięcia i sukcesy 2021: Pandemia wymusiła na wielu organizacjach całkowite przeorganizowanie funkcjonowania firm. W krótkim czasie zostaliśmy zobligowani do transformacji organizacji ze świata analogowego, funkcjonującego metodami tradycyjnymi do świata cyfrowego, opierającego się na dokumentach i działaniach realizowanych wyłącznie w sferze cyfrowej. Firmy na nowo musiały przystosować sposób codziennej pracy zarządzając nie tylko rozproszonymi zespołami, ale i obiegiem całej dokumentacji. I to właśnie wsparciu w tym obszarze skupiły się nasze działania. Wspólnie z naszymi Klientami przechodzimy transformację cyfrową zapewniając im najlepsze wsparcie w kreowaniu nowej rzeczywistości. W ramach rozwiązania jakim jest Elektroniczny Obieg Dokumentów wspieraliśmy i nadal wspieramy w transformacji cyfrowej procesów. Wypracowaliśmy nowe standardy pracy umożliwiające dostępność systemu przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Zadbaliśmy o najwyższe standardy bezpieczeństwa poddając je cotygodniowym testom, wydajności rozwiązania wykorzystując min. do tego celu roboty. Wdrożyliśmy również rozwiązania pozwalające na monitorowanie oraz zarządzanie pracą, które usprawniają i podnoszą jakość komunikacji w zespołach. Warto również podkreślić działania związane z rozwojem funkcjonalnym i organizacyjnym Platformy zakupowej. Wdrażamy ją w kolejnych grupach kapitałowych dwóch liderów branży wydobycia i dystrybucji paliw oraz przemysłu i dystrybucji surowców.

Plany na 2022: Dalszy rozwój produktu oraz stabilizacja jego pozycji na rynku. Planujemy wydzielenie zespołu produktowego od wdrożeniowego, które usprawni proces wdrożeń i pozwoli bardziej skoncentrować się na określonych grupach zadań. Głównym celem jest dalszy rozwój produktu w kierunku cyfryzacji. Chcemy zagwarantować jego dostępność dla dużych, średnich, ale także małych organizacji wymagających dostosowania rozwiązania do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

 

Podsumowując, ostatnie 365 dni w powyższych produktach znajdujących się w portfolio DahliaMatic upłynęło na rozpoczęciu wdrożeń i rozszerzeniu współpracy z szeregiem Klientów. Był to również czas ugruntowania dostępnych rozwiązań klasy ERP w ofercie DahliaMatic oraz rozbudowie rozwiązań własnych. Zapraszamy do lektury drugiej części artykułu. Opowiemy w nim o tym, co zadziało się w obszarze SAP, Oracle oraz Custom Development.