Leasing według MSSF16

wes-hicks-695523-unsplash
Z życia DahliaMatic

Leasing według MSSF16

Do wejścia w życie najnowszego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej MSSF 16, który nałoży nowe obowiązki na leasingobiorców, zostały ponad cztery miesiące. Większość firm nie śpieszy się więc z reorganizacją, choć dla wielu będzie to spore wyzwanie – a przełom roku nie sprzyja przecież dodatkowym zadaniom! Grudzień to zazwyczaj gorący okres z powodu świąt, rozliczania roku poprzedniego i planowania kolejnego. Warto więc wcześniej przygotować się na to, co czeka nas w styczniu, korzystając z pomocy zorientowanych już w temacie specjalistów DahliaMatic.

Co się zmieni?

Standard ma na celu zniwelować krajowe rozbieżności w ramach leasingu. Przede wszystkim zniesie podział na leasing operacyjny i finansowy, pozostawiając tylko ten drugi. W związku z tym umowa leasingu przestanie być kosztem, a stanie się zobowiązaniem wykazywanym po stronie aktywów organizacji. Leasingobiorca będzie musiał ująć w bilansie przedsiębiorstwa wszystkie umowy, które za opłatą przekazują prawo do użytkowania aktywów przez pewien okres (czyli noszą znamiona leasingu). Wpłynie to zatem na zmianę kalkulacji powszechnie używanych wskaźników finansowych.

Dla leasingobiorców MSSF 16 oznacza też konieczność wdrożenia nowych procedur i zasad kontroli, żeby zbierać, sprawdzać i analizować wszystkie wymagane dane na temat umów leasingu. Na szczęście różne firmy IT już opracowały rozwiązania ułatwiające prowadzenie księgowości w nowym kształcie. Jedną z nich jest SAP, który oferuje funkcjonalność MSSF 16 dla  modułu Flexible Real Estate Management.

MSSF 16 dla SAP RE-FX

Narzędzie umożliwia pełną kontrolę nad umowami leasingowymi w firmie: obsługę oraz modyfikacje różnych rodzajów umów z uwzględnieniem m.in. terminu ważności i warunków wypowiedzenia, obsługę subleasingu, fakturowanie, księgowanie rat z podziałem na część kapitałową i odsetkową, wyliczenie amortyzacji oraz raportowanie zgodnie z nowymi wymogami.

Poza tym rozwiązanie pozwala na przeprowadzenie „migracji” trwających umów do nowego standardu na dwa sposoby – metodą retrospektywną (porównanie przepływów finansowych do roku poprzedniego) lub częściowo retrospektywną (ujęcie korekty kapitałów własnych na dzień pierwszego zastosowania standardu albo ustalenie wartości aktywa jako sumy przyszłych płatności zdyskontowanych o krańcową stopę leasingu).

Brak technologii to trudniejsze zmiany

Sprostanie wymogom standardu będzie szczególnie skomplikowane dla leasingobiorców, którzy nie posiadają rozbudowanego systemu informacyjnego. Dlatego warto przy tej okazji rozważyć inwestycję, która usprawni pracę firmy, zapewni zgodność działań księgowości z nowymi zasadami i zredukuje ryzyko błędów w raportach. Zwłaszcza, że producenci zazwyczaj dbają, by ich produkty były dostosowane do najnowszych regulacji, a dobry dostawca, poznając potrzeby klienta, doradzi, na jakie moduły warto zwrócić uwagę. Jest to więc inwestycja przyszłościowa i o dużo bardziej uniwersalnym zastosowaniu niż tylko obsługa leasingu.

W DahliaMatic wiemy, jak trudny, a jednocześnie istotny jest wybór odpowiedniego oprogramowania. Dlatego do zarządzania nieruchomościami polecamy sprawdzone przez nas rozwiązanie SAP Flexible Real Estate Management wraz z funkcjonalnością dedykowaną dla MSSF 16. Oferujemy także wsparcie doświadczonych specjalistów, ponieważ mamy świadomość, że do pełnej satysfakcji klienta konieczne są profesjonalnie przeprowadzone wdrożenie i konfiguracja.

Dlaczego polecamy SAP RE-FX?

Ponieważ daje możliwość m.in.: przedstawienia pełnego portfolio nieruchomości z przypisanymi do nich istotnymi danymi, kontroli płatności i monitorowania umów, odwzorowywania w systemie różnego rodzaju umów, tworzenia ofert dla nieruchomości, zarządzania nieruchomościami (rezerwacji pomieszczeń, planowania przeprowadzek, przypisania miejsca pracy do pracowników), uzależnienia opłat od wysokości zarejestrowanego obrotu, wsparcia rozliczenia kosztów dodatkowych oraz integracji z systemami typu CAD.

Bądź dobrze przygotowany

Regulacje, które zmienią zasady wykazywania i ujawniania leasingu, wejdą w życie już w styczniu 2019 roku. Dla większości firm to najtrudniejszy okres w roku ze względu na typowe końcoworoczne obowiązki. Warto więc już dziś zadbać o odciążenie się w takim zakresie, w jakim to możliwe, i spokojnie przystosować się do nowych zasad z wyprzedzeniem. By jeszcze bardziej zminimalizować konieczne zaangażowanie przy zachowaniu satysfakcjonujących efektów polecamy skorzystać ze wsparcia profesjonalistów DahliaMatic, którzy doradzą oraz sprawnie wdrożą i skonfigurują nowe rozwiązanie.