Microsoft Azure – jak Twoja firma skorzysta z migracji do chmury?

Microsoft-i-Oracle-partnerami-w-zakresie-usług-chmurowych.-Jakie-korzyści-dla-klientów-przyniesie-współpraca-gigantów_-8
Informacje prasowe

Microsoft Azure – jak Twoja firma skorzysta z migracji do chmury?

Transformacja cyfrowa przestała być elementem niepewnej przyszłości, a stała się realnym procesem, którego jesteśmy świadkami. Wiąże się to zarówno z nowymi możliwościami, jak i obowiązkiem monitorowania trendów technologicznych oraz wprowadzania najnowszych narzędzi w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednym z nich, uważanym za kluczowy i konieczny element budowania strategii firmy, jest chmura.

Azure – kompleksowe rozwiązanie od Microsoft

Micorosoft Azure to zestaw zintegrowanych usług, w którego skład wchodzi ponad 100 produktów wykorzystywanych do budowania rozwiązań IT. Serwery, bazy danych, urządzenia wirtualne to tylko niektóre z opcji dostępnych dla deweloperów i specjalistów IT. Pozwalają one  budować i wdrażać aplikacje, a także monitorować je w globalnej sieci centrów danych. Platforma oferuje różne modele dystrybucji, użytkownik może samodzielnie wybrać pomiędzy IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) lub SaaS (Software as a Service) biorąc pod uwagę swoje indywidualne potrzeby.

Optymalizacja kosztów – opłaty w oparciu o zużycie

Zakres korzystania z oferowanych przez platformę rozwiązań jest całkowicie zależny od potrzeb użytkowników. W zależności od rosnącego lub spadającego zapotrzebowania mają oni możliwość rezygnacji z poszczególnych usług, co bezpośrednio wpłynie to na zmniejszenie opłat. Jednym z fundamentów korzystania z chmury jest ponoszenie kosztów związanych jedynie z realnie wykorzystywanymi w danym momencie usługami, zamieniając tym samym wydatki kapitałowe na wydatki operacyjne. Dzięki wykorzystaniu takiego rozwiązania możliwe jest również wyeliminowanie kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury.

Jak zapewnić bezpieczeństwo danych?

Informacje i przechowywane dane są obecnie jedną z najcenniejszych wartości posiadanych przez przedsiębiorstwa, dlatego ich odpowiednia ochrona powinna być priorytetem. Chmura Azure wykorzystuje zestaw technologii i rozwiązań z zakresu zabezpieczeń, które gwarantują bezpieczeństwo i zarządzają dostępami użytkowników do środowisk platformy. Dzięki szyfrowaniu komunikacji i procesów oraz regularnym testom penetracyjnym platforma zapewnia również ochronę danych klientów oraz instytucji zewnętrznych. Właścicielem danych jest sam klient, który nie tylko ma do nich dostęp w dowolnym momencie, ale również może być pewien, że nie zostaną wykorzystane w celu innym niż na potrzeby świadczenia uzgodnionych usług. Wdrożony standard ISO/IEC 27018 zapewnia klientów i użytkowników, że przechowywane dane są bezpieczne i podlegają wszystkim standardom w zakresie ochrony prywatności.

Kiedy przenieść biznes do chmury?

Następstwem dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa jest zwiększająca się liczba pracowników, a co za tym idzie użytkowników systemu. W sytuacji, gdy rosnące potrzeby względem infrastruktury stają się ograniczeniem dla dalszego wzrostu, migracja do chmury może okazać się korzystniejsza niż rozbudowa serwerowni, czy zakup nowego sprzętu. Motywacją do rozpoczęcia korzystania z platformy Microsoft Azure może być również potrzeba optymalizacji kosztów.

Migracja do chmury jest naturalnym krokiem na ścieżce rozwoju organizacji. Dzięki szerokiemu doświadczeniu korporacyjnemu, Microsoft zna potrzeby i problemy z jakimi na co dzień zmagają się przedsiębiorcy. Dzięki temu możliwe było  stworzenie platformy wspierającej i ułatwiającej ich codzienne funkcjonowanie. Elastyczność i łatwość w adaptowaniu się do oczekiwań użytkowników, a także korzystna forma pobierania opłat to czynniki, które z pewnością przemawiają do firm decydujących się na przeniesienie swojego biznesu na platformę Azure. – mówi Stanisław Krupa, Dyrektor Pionu Microsoft Dynamics.

Umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków zewnętrznych jest niezbędna do utrzymania pozycji rynkowej. Migracja do chmury wydaje się być kolejnym etapem, z którym muszą zmierzyć się firmy chcące podnosić swoją efektywność i spełniać rosnące potrzeby klientów. Podczas wyboru platformy warto więc wziąć pod uwagę sposób, w jaki może być ona ulepszeniem i usprawnieniem codziennej pracy i możliwości, jakie daje użytkownikom.