Planujesz wdrożyć w SAP obsługę białej listy podatników VAT? Zastosuj DahliaMatic BLP Checker

Microsoft-i-Oracle-partnerami-w-zakresie-usług-chmurowych.-Jakie-korzyści-dla-klientów-przyniesie-współpraca-gigantów_-15
Informacje prasowe

Planujesz wdrożyć w SAP obsługę białej listy podatników VAT? Zastosuj DahliaMatic BLP Checker

Bez żadnych zewnętrznych systemów, całkowicie w systemie SAP przygotowaliśmy aplikacje – jako dodatek do standardu SAP.

BLP Checker to gotowe rozwiązanie spełniające w pełni wymogi prawne opublikowane w rozporządzeniu Ministra Finansów, pozwalające dokonać weryfikacji kontrahenta wprost z systemu SAP.

Funkcjonalność rozwiązania pozwala na:

 • bezpośrednią komunikację systemu SAP z wykazem podatników VAT Ministerstwa Finansów, w trybie pełnym i uproszczonym, z pełną automatyzacją weryfikacji limitu zapytań jak i optymalizacją tych zapytań (z uwagi na limit).
 • automatyczne pobieranie pełnej listy par NIP-rachunek do systemu SAP dla kontroli rachunku VAT wykonywanej bezpośrednio w systemie SAP, na różnych etapach kontroli.
 • rozszerzenie ekranów danych podstawowych  Dostawcy i Odbiorcy o takie pola jak: status kontrahenta w bazie NIP, data i godzina weryfikacji w bazie Ministerstwa Finansów, status weryfikacji rachunku w Wykazie Podatników VAT
 • przeprowadzenie kontroli rachunku bankowego na podstawie pobranych z bazy Ministerstwa danych,  na następujących  etapach:
 • zakładania/ zmiany kontrahenta w standardowych transakcjach SAP takich jak FK01, FK02 itp.,
 • wstępnego wprowadzenia i/ lub kompletnego księgowania dokumentu faktury,
 • generowania propozycji płatności w programie płatności,
 • księgowania wyciągu bankowego.
 • informowanie o efekcie weryfikacji w postaci wyświetlania statusu rachunku w programie płatności (Transakcja F110) i komunikatu mailowego do wybranych odbiorców o płatności na rachunek nieistniejący na Białej Liście
 • konfigurowane przez użytkownika raportowanie płatności wykonanych na rachunki bankowe zweryfikowane jako nieistniejące w Wykazie podatników VAT, wraz z funkcjonalnością generowania formularza powiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
 • weryfikację kontrahentów w polskiej bazie NIP oraz w bazie podatników UE – VIES, na poziomie wprowadzanie/zmiany  danych podstawowych kontrahentów oraz generowania JPK. Jest to dodatkowe narzędzie weryfikacji podatnika VAT w stosunku do Białej Listy (NIP Checker)

Ponadto DahliaMatic BLP Checker:

 • jest dostarczany jako transport, co pozwala na uruchomienie powyższych funkcjonalności od razu po transporcie
 • jest konfigurowalny – w celu dostosowania do specyfiki danej instalacji SAP.
 • funkcjonuje całkowicie w ramach systemu SAP ERP 6.x lub  S/4 Hana
 • jako gotowe rozwiązanie jest atrakcyjny cenowo
 • posiada nasze pełne wsparcie powdrożeniowe.

Już teraz skontaktuj się z nami w celu otrzymania oferty i umówienia prezentacji Skype.

Oferujemy pełne wsparcie i doradztwo w trakcie dostarczenia, uruchomienia i użytkowania rozwiązania.

Kontakt w sprawie oferty: 503 180 219, krzysztof.dembowy@dahliamatic.pl