System GRC z certyfikatem IIA

iia
Informacje prasowe

System GRC z certyfikatem IIA

Jeden z flagowych produktów DahliaMatic, Governance Risk Compliance (dawniej Audit Planning & management System) otrzymał certyfikat potwierdzający jego zgodność z najlepszymi praktykami profesjonalnego audytu.

GRC przeszedł pomyślnie proces certyfikacji Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA, wykazując zgodność z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego w zakresie standardów działania (2010-2500).

W DahliaMatic przykładamy dużą wagę do jakości oferowanych produktów i usług – mówi Tomasz Jadczak, zastępca dyrektora Pionu Produkcji Oprogramowania w DahliaMatic. – Ten certyfikat potwierdza markę naszego produktu, jako rozwiązania kompletnego i zgodnego z praktykami profesjonalnego audytu.

Kompleksowy system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem (GRC) firmy Asseco pozwala na planowanie, przygotowanie, realizację, raportowanie audytów oraz kontroli wewnętrznej w oparciu o ocenę ryzyka. DahliaMatic zajmuje się jego wdrażaniem oraz dopasowaniem do specyfiki przedsiębiorstwa i branży.

Instytut Audytorów Wewnętrznych – The Institute of Internal Auditors (IIA) jest najstarszą i największą na świecie organizacją skupiającą audytorów wewnętrznych. Gromadzi na całym świecie prawie 200 000 osób zrzeszonych w blisko 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych. W Polsce IIA jest reprezentowany przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.