Bezpieczne przedsiębiorstwo z GRC

shutterstock_471310937-e1552900663474
Informacje prasowe

Bezpieczne przedsiębiorstwo z GRC

Jak wynika z raportu Global Risk Management Survey 2017, utrata reputacji oraz cyberprzestępczość – to zagrożenia, których obecnie najbardziej obawiają się przedsiębiorstwa. W jaki sposób więc działać, żeby zmniejszyć lub całkiem zniwelować ryzyko? Okazuje się, że optymalnym sposobem jest wdrożenie GRC, czyli Governance Risk Compliance.

GRC to kompleksowy system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem i jeden z flagowych produktów w ofercie DahliaMatic. Odpowiednio dopasowany do specyfiki danego przedsiębiorstwa i branży usprawnia kierowanie organizacją. Pozwala na bieżące zarządzanie ryzykiem, zgodnością, obejmuje zagadnienia RODO. Umożliwia planowanie, przygotowanie i realizację audytów, wspierając kontrolę wewnętrzną firm w oparciu o ocenę ryzyka.

Mniejsze ryzyko

Jedną z najważniejszych zalet GRC jest to, że firmy mogą skutecznie zarządzać ryzykiem korporacyjnym. System bowiem umożliwia przedsiębiorstwom całościowe spojrzenie na bezpieczeństwo firmy, a także – co bardzo istotne – automatyzuje najważniejsze obszary, które są z nim związane. Pozwala również na szybką reakcję, na przykład w momencie, kiedy zagrożenia i incydenty – związane z wyciekiem danych – już się wydarzą.

– GRC jest naturalnym krokiem w przedsiębiorstwach, które stawiają na rozwój. Zastosowanie tych biznesowych narzędzi daje możliwość szybkiego uzyskania właściwych informacji na temat ryzyka i jego skutków. Co ważne pozwala nimi zarządzać w taki sposób, by osiągnąć właściwe rezultaty i to w odpowiednim czasie – mówi Tomasz Jadczak, zastępca dyrektora Pionu Produkcji Oprogramowania w DahliaMatic.

Prawidłowe zarządzanie ryzykiem pozwala firmie również ustalać priorytety, kieruje koncentrację na obszary potencjalnie zagrożone, które wymagają szczególnej uwagi. Daje możliwość sprawowania kontroli i postępowania zgodnie z przepisami tak w działaniach bieżących, jak i podczas planowanych inwestycji firmy.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa 

Implementacja narzędzi GRC odbywa się w kilku etapach. Na każdym z nich zachodzą zmiany, które są wyraźnie widoczne w przedsiębiorstwie. Z czym są związane? Przede wszystkim z budowaniem świadomości działania lub jego zaniechania. Lepszym przepływem informacji, przejrzystością zachodzących procesów, nauką reagowania na zagrożenia, a przez to zwiększonym poziomem bezpieczeństwa firmy. To wszystko jest możliwe dzięki wdrożonym interakcjom, które mogą zachodzić pomiędzy ludźmi, technologiami a wspierającymi je procesami.

System GRC, który oferuje DahliaMatic, posiada certyfikat potwierdzający jego zgodność z najlepszymi praktykami profesjonalnego audytu. Przeszedł pomyślnie proces certyfikacji Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA, wykazując zgodność z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego w zakresie standardów działania (2010-2500).