DahliaMatic stworzy Zintegrowaną Platformę Usług TFG

holiday-2880261_1920-e1544709669783
Informacje prasowe

DahliaMatic stworzy Zintegrowaną Platformę Usług TFG

Zwiększenie bezpieczeństwa rynku turystycznego oraz podniesienie jakości i zakresu świadczonych na nim usług to główne zadania, jakie pełnić ma Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Projekt – na który przetarg ogłosił Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – zrealizuje firma DahliaMatic. Prace współfinansowane są ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

DahliaMatic zaprojektuje, dostarczy i wdroży system IT dla Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG). Prace skoncentrowane będą na rozbudowie istniejących rozwiązań informatycznych TFG oraz utworzeniu i wdrożeniu zupełnie nowych.

Projekt jest dosyć wymagający – głównie ze względu na różne technologie, które muszą zostać zintegrowane w ramach powstającej platformy. Cała integracja opierać się będzie na modelu SOA, czyli Service Oriented Architecture – mówi Dominik Architek, zastępca kierownika projektu oraz główny architekt ze strony DahliaMatic.

Głównym celem prac DahliaMatic jest stworzenie nowoczesnej e-usługi, której funkcjonalności znacząco zoptymalizują i usprawnią współpracę podmiotów występujących na rynku turystycznym i realizujących swoje obowiązki lub zadania w stosunku do TFG, a także przyspieszą obsługę wypłaty środków podróżnym, których dotknie niewypłacalność biura podróży.

– Aby przyspieszyć weryfikację przedsiębiorców turystycznych, zintegrujemy się również z rejestrami publicznymi – CEIDG oraz REGON. Ułatwione będzie również odprowadzanie składek na rzecz TFG poprzez wdrożenie wygodnego mechanizmu płatności online – dodaje Dominik.

Specjaliści DahliaMatic będą w projekcie świadczyć również opiekę serwisową i posprzedażową. Prace podzielone zostały na kluczowe etapy, obejmujące m.in. testy akceptacyjne (funkcjonalne, bezpieczeństwa, stabilności, wydajności), wdrożenie, stabilizację systemu oraz szkolenia.

Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego będzie posiadać siedem głównych funkcjonalności. Obsługiwać będzie m.in. deklaracje i płatności przedsiębiorców turystycznych oraz wypłaty zwrotów kosztów poszkodowanym, stanowić ma również platformę komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami i obywatelami a TFG oraz dla administracji publicznej. Ma wykrywać również anomalie na rynku turystycznym i generować raporty z danych TFG.

To bardzo ciekawe wdrożenie, które ma dużą wartość społeczną i jego powodzenie ma znaczenie dla nas wszystkich – mówi Mateusz Sobeczek, kierownik projektu ze strony DahliaMatic – Turystyczny Fundusz Gwarancyjny został utworzony jako II filar systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych, aby w pełni zabezpieczać interesy poszkodowanych podróżnych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w II osi priorytetowej – E- administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jego zakończenie zaplanowane jest na połowę lipca 2020 roku.