KBJ wraz z DahliaMatic rozwinie system SAP w sądach powszechnych

justice-2060093_960_720-e1550745149111
Informacje prasowe

KBJ wraz z DahliaMatic rozwinie system SAP w sądach powszechnych

Konsorcjum firm KBJ oraz DahliaMatic podpisało umowę ze Skarbem Państwa – Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu. Wartość umowy przekracza kwotę 35 mln zł brutto.

Umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dotyczy Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) wdrożonego w jednostkach sądownictwa powszechnego, opartego na oprogramowaniu firmy SAP. Zwycięskie konsorcjum KBJ-DahliaMatic ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie ZSRK, wsparcie Klienta w jego użytkowaniu oraz realizację pozostałych usług nakierowanych na rozwój Systemu i jego optymalne działanie. Prace wchodzące w zakres umowy obejmują zatem usługi utrzymania i rozwoju ZSRK w obszarze merytorycznym oraz technicznym, szkolenia administratorów i kluczowych użytkowników oraz wsparcie w użytkowaniu i zarządzaniu systemem. Umowa, podpisana 28 stycznia 2019 r., będzie obowiązywała do końca 2022 r. Jej wartość przekracza kwotę 35 mln zł brutto.

Umowa na utrzymanie i rozwój ZSRK w sądach powszechnych to strategiczny kontrakt dla KBJ i jednocześnie kolejny projekt realizowany wspólnie z DahliaMatic w sektorze publicznym. Doświadczenie zdobyte w dotychczasowej współpracy z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu i Ministerstwem Sprawiedliwości oraz specjalizacja KBJ w utrzymaniu i rozwoju największych wdrożeń SAP, są gwarancją wysokiej jakości realizacji projektu – podkreśla Artur Jedynak, prezes KBJ.

Notowany na New Connect KBJ jest dostawcą usług i partnerem wdrożeniowym dla największych polskich firm i jednostek budżetowych. Łącznie, KBJ dostarcza profesjonalne usługi w zakresie technologii SAP dla ponad 200 klientów na terenie Polski oraz UE. Projekty realizowane przez spółkę były wielokrotnie nagradzane m.in. nagrodami Innovation Award oraz Quality Award. Jedną ze specjalizacji KBJ są autorskie produkty dla biznesu, związane m.in. z ze zmianami legislacyjnymi.

DahliaMatic jest złotym partnerem SAP i od wielu lat specjalizuje się we wdrażaniu i utrzymaniu rozwiązań tego producenta. Mamy w firmie wyspecjalizowany zespół 80 konsultantów, technologów i architektów SAP. Doświadczenie, które zdobyliśmy podczas wdrożeń systemów SAP w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach oraz ścisła współpraca z KBJ pozwolą nam zapewnić Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu najwyższą jakość usług – zaznacza Krzysztof Dembowy, dyrektor sprzedaży DahliaMatic.

Powierzenie, przez Ministra Sprawiedliwości, Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu procesu utrzymania i rozwoju ZSR jest wyrazem pozytywnej oceny zadań z zakresu szeroko pojętego IT, które od wielu lat prowadzone są w naszym sądzie. Podpisanie umowy z firmami KBJ oraz DahliaMatic umożliwi wprowadzenie nowej jakości świadczenia usług utrzymania oraz pozwoli na realizację planów rozwojowych Systemu. Będą one obecnie nakierowane na bardziej efektywne jego wykorzystanie w celu dalszej optymalizacji wydatków realizowanych przez sądownictwo powszechne i integracji z innymi systemami (zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi) dla ułatwienia obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości – dodaje Artur Moneta, dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.