Rekomendacja Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dla IFS Applications

Microsoft-i-Oracle-partnerami-w-zakresie-usług-chmurowych.-Jakie-korzyści-dla-klientów-przyniesie-współpraca-gigantów_-14
Press releases

Rekomendacja Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dla IFS Applications

System IFS Applications, rozwiązanie przeznaczone dla średnich i dużych firm wchodzące w zakres usług oferowanych przez DahliaMatic uzyskało w sierpniu 2019 roku rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Potwierdza ona, że możliwa jest taka konfiguracja systemu, by działał on zgodnie z polskimi przepisami. Daje to użytkownikom pewność, że rozwiązanie informatyczne usprawniające ich procesy biznesowe spełnia wszystkie wymogi prawne z obszaru rachunkowości.

Podczas przeprowadzonego przez specjalistów badania zweryfikowane zostało działanie modułów: Księga Główna, Środki Trwałe, Faktura sprzedaży i zakupu, Księga kasowa, Należności, Zobowiązania, Księga Podatkowa. Podczas formułowania wniosków brana pod uwagę była zarówno prawidłowość ksiąg rachunkowych osiągalna przy posługiwaniu się systemem IFS Applications, jak i cel i zadania rachunkowości wynikające z obowiązującego prawa. Eksperci weryfikowali nie tylko działanie standardowych funkcjonalności systemu, ale również modyfikacje wprowadzone w wersji 10, między innymi: okresowe wstrzymanie amortyzacji środka trwałego, możliwość wpisania przyczyny korekty na fakturach korygujących sprzedaż, czy możliwość wpisania dla faktur zakupu daty dostawy oraz kursu walut z tego dnia.

Piotr Cierlik – Dyrektor Pionu IFS w DahliaMatic

IFS Applications oferuje swoim użytkownikom szereg funkcjonalności umożliwiających usprawnienie ich codziennej pracy i automatyzację procesów biznesowych. Otrzymana rekomendacja jest gwarantem spełnienia przez system wymogów narzuconych na wszystkie przedsiębiorstwa przez prawo rachunkowe i z całą pewnością będzie znaczącym czynnikiem branym pod uwagę podczas wyboru odpowiedniego systemu informatycznego – mówi Piotr Cierlik, Dyrektor Pionu IFS w DahliaMatic.