Dalszy wzrost przychodów i wyższy portfel zamówień

news_foto_001
Press releases

Dalszy wzrost przychodów i wyższy portfel zamówień

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży, po I kwartale 2015 roku, wzrosły do 59,2 milionów zł, co oznacza zmianę blisko 14 proc. rdr. Istotny udział w wypracowanym wyniku, odegrał sektor energetyki, bankowości oraz administracji publicznej. Backlog Spółki na 2015 r. wynosi 104,5 mln zł i jest o 2% wyższy niż przed rokiem.

[blockquote text=”„Pierwszy kwartał 2014 roku, jeżeli chodzi o część przychodową okazał się dla Grupy Infovide-Matrix po raz kolejny bardzo dobry. Coraz wyraźniej widoczne są efekty, konsekwentnej transformacji naszej oferty. Jesteśmy obecni w strategicznych projektach zarówno u klientów z energetyki, finansów czy administracji publicznej. Aktualnie poziom kontraktacji wynosi ponad 104 mln zł. Dobry backlog odnotowujemy we wszystkich branżach.” – powiedział Borys Stokalski, Prezes Zarządu Infovide-Matrix S.A.” show_quote_icon=”yes” quote_icon_color=”#00a3e0″]

W trakcie trzech miesięcy 2015 r. Grupa Infovide-Matrix wypracowała 59,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, (52,1 mln zł w I kwartale 2014 r.), co stanowił 13,6 proc. wzrost r/r na poziomie wyniku netto po I kwartale 2015 r. Grupa poprawiła też wynik netto redukując stratę do wysokości 0,23 mln zł w porównaniu do 0,5 mln straty przed rokiem.

W I kwartale 2015 r. Spółka osiągnęła w energetyce przychody ze sprzedaży w wysokości 14,1 mln zł (11,3 mln zł w I kw. 2014 r.) W sektorze bankowości i ubezpieczeń Grupa Infovide-Matrix wypracowała przychody na poziomie 12,5 mln zł. (10,6 mln zł w I kw. 2014 r.). Spółka skutecznie realizuje również strategię umacniania pozycji w sektorze administracji publicznej, która po trzech miesiącach 2015 r., przyniosła wpływy w wysokości 6,6 mln zł (wzrost o 13 % r/r.). Tradycyjnie Grupa Kapitałowa utrzymuje mocną pozycję w sektorze telekomunikacji, gdzie osiągnęła przychody w wysokości 5,7 mln zł.

Wartość portfela zamówień Infovide-Matrix na 2015 r. wynosi ponad 104 mln zł. Największy udział w backlogu kontraktów usługowych mają umowy z podmiotami z sektora administracji publicznej (16,2mln zł), bankowego (31,3 mln zł) i energetycznego (20,5 mln zł).